Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:







Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 08/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Μειωμένο κατά 15,1% Το έλλειμμα στο ισοζύγιο
Νέα αύξηση 11% για τις εξαγογές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Αστάθμητοι παράγοντες, πεΤρέλαιο και Ιταλία
Ανοιξε παράθυρο
ORpyoow!" για θετική έκπληξη ξη
Στο 20,1% υΠΟχώρησε
στην αναπτυ
με τα εποχικά
Προσαρμοσμενα στοιχεία
Με Την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας
κινήθηκε η οικονομία το α' τρίμηνο. Δημιουργούνται
ΠροϋΠΟθέσεις για ρυθμό ανάπτυξης 27% τη φετινή
χρονιά. Αστάθμητοι παράγοντες πετρέλαιο και Ιταλία.
Η αύξηση του ΑΕΠ ΤΟ 10 Τρμηνο
του 2018 κατά 2,3% ετησίως (από
Δεκτές μη ανταγωνιστικές Προσφορές
562,5 εκατ.
2017) συνιστά την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας
σημειο σε ανάλυσή Τράπεζο EThe
δε ση δημιουργούνται οι προϋποθέ
σεις να επιτευχθεί ρυθμός ανάmuEnC DETOC 2,7% ΤΟυ ΑΕΠ, κάπ
Που θα συνιστά υπέρβαση των
επίσημων ηροβλένεων. Ωστόσο
επιλέγει να διατηρήσει την επίσημη
πρόβλεψή της για 2% λόγω Πεπρε
λαίου και Ιταλίας.
ΟΠως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, μετά την unoβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών Προσφορών στη δημοπρασία των
Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων Του
Ελληνικού Δημοσίου της 6ης Ιουνίου 2018,
έγιναν δεκτές Προσφορές 375.000.000 ευρώ
σε τιμή διάθεσης 99,573
οσφορές 375.000,00
ΟΤΙΑοντώ po pop ώρα μο τικων μη-ονταγων
επ εινο δια μειον ΟΤων
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκενή 8 Ιουνίου 2018
Δι οσιαπε
Ενέχυρο γιατην
αποπληρωμη
των δανεικών
>>( 3η
Την υπογραφή των αναφέρεται στη Ζ α χ α ρ ω δ ώ ν ομίσθια τον εργαζο- Τώρα η υπογραφή
νέων κλαδικών σχετική ανακοίνω- Προϊόντων σε δύο μένων θα παρα- αυτών των συλλοσ υ μ β α σ ε ω ν ση, ρυθμίζονται ο' διακριτές ΣΕ λόγω μείνουν σταθεροί γικών συμβάσεων
εργασίας με τους όρους αμοιβής και της επιμονής Των γιατο 2018 και θα μετη συμβολική
εργοδότες των εργασίας των εργα- εργοδοτικών αυξηθούν από αύξηση 1% στο
Ζαχαρωδών ζομένων στις Βιομ- οργανώσεων στο 01.01.2019 κατά δεύτερο έτος Που
Προϊόντων γνωστο- ηχανίες/Βιοτεχνίες διαχωρισμό, επικα- ποσοστό 1%
Ποιεί με ανακοίνωσή και στα Πάσης λούμενες
της η Πανελλήνια φύσεως Εργαστήρια ασύμβατο μεταξύ εξέλιξη Το γεγονός μισθών απότους
Ομοσπονδία με διάρκεια ισχύος της επιχειρηματικής ότι μετά τα ξενο- ΣΕΒ/ EBBZE και
Εργατών ΕπισιΤΙ- έως 31.12.2019
σμού και Υπαλλή- Οι νέες συμφωνίες Των βιομηχανιών ωνία για ικανοποιη- καταλήγει η ανα
λων Τουριστικών ενσωμάτωσαν Το και Των εργα- τικές αυξήσεις κοινωση
Επαγγελμάτων
Με αυτές όπως ΠΕΝΤ.
βάζει τέλος στις
Το «Θεωρούμε θετική συνεχείς μειώσεις
EUIPO
Πόσο κοστίζουν
οι «μαϊμούδες»
στην οικονομια
δραστηριότητας
δοχεία και τη συμφΓΣΕΒΕΕ/OEZE»,
περιεχόμενο της Δ.Α στηρίων.Οι βασικοί στους βασικούς
7/2016
μισθοί και τα
ισθού