Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σήμα κινδύνου από επενδύσεις, «άγνωστος Χ» η κατανάλωση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
Α.Φ. 5241 ΠΑΡΑ.06.2018
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:0,50 E
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
η απόδοση του
ελληνικού
10ετούς
Τα σενάρια εμφάνισης
νεων μνηστήρων
E00: 21 1ουνιου αναμένεται
να οοιστιχοποιηθεί η ούθμιση του χρέους
Ανοδικά υνήθηχαν οι αποδόσεις των ελι νικών χου ευρώ)ομολόγων
Ειδικότερα, η α
IXOU 5ετους ενισχύθηκε
4,3% χου του 10ετούς στο
4,59%.
ιταλικού 10ετούς σημείωσε
χρέος χαι προαπαιτούμενα
γερμανικού 10ετούς
i 10ετούς στο 1
αμεριχανιχό
10ετές ομόλογο σημειώνει
| Τράπεζα Πειραιώς
Υποχώρηση κατά
23% στις άμεσες
ξένες επενδύσεις
Συμφωνία με την εταιρεία
Τράπεζα Πειραιώς με κίνητρο την κής προσπάθειας στον τοοτογενή
λήρωμένων τουτε
της οικονο
μεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε
κατά 23% την περασμένη χρονιά, με
τις.coppro.cn ικές χώρες, τις ΗΠΑ χαι το
ές να
ότες, την τόνωση της ρευστότητας
Η εταιρεία Γ. ΧΙΓΚΑΣΑ.B.E.E, με
επίπεδο συ
ημάτων και τη χρηματοδότηση των
μέτρων του Προγράμματος Αγροτιχής Ανάπτυξης, αναχοινώνει μια
ακόμα συνεργασία της στον κλάδο
του γεωργικού εξοπλισμού, με την
στην αγορά των γεωργικών και
κτηνοτοοχών μηχανημάτων, για τα
επώνυμα ευρωπαϊκά εργοστάσια
που αντιπροσωπεύει και την υψηλή
ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιων που παρεχει στους αγροτες χαι χτηνοτρό ους τις τελευταίες
έξι δεκαετίες.
νωμένο
ιδιαίτερα χαι με τις προοπτιχέ
HHvouEVO
ιο να π
Ο επιχεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο με την καθιερωμένη επιστο/η του προς τους υπουο ους οι novoluxov οια
μήνυσε ότι τα μέτρα για το χρέος θα εφαρμοσθούν μόνο αν
KOL0εί ότι είναι αναγκαία, και εφοσον ολοκληρωθεί επιτ
υ ως το το το μνημονιο
| εταιρεία «Γ. ΧΙΤΚΑΣ Α.B.EE.»
Στην ετήσια έχθεσή της, η Διάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο
χαι την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) εξηγεί ότι
οι άμεσες ξένες επενδύσεις την περσμένη χρονιά συρριχνώθηκαν στο
1,430τρο. δολάρια (1,210 τοισ ει goo),
Σχοπός του προγράμματος, είναι η
χρηματοδότηση των αγροτών με
ευνοϊκούς όρους για την αγορά γεοργικού εξοπλισμού, τόσο στο πλαίσιο
του υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 20142020 όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση θα γινεται με επενδυτικό δανειο
για την αγορά μηχανολογιχού εξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου
(γεωργικοι ελκυστηρες χαι παρελκο| μενα) με ευνοϊκούς όοους, αλλά και
σημαντικά πλεονεκτιματα για τους
Από το Νοέμ υο δε του 2012, η εται
ρεία! ΧΙΓΚΑΣΑ.BE.Ε. αποτελεί
τον αποχλειστικό αντιπρόσωπο του
ομίλου CLAAS στην Ελλάδα χαι
στην Κύπρο, συνεχίζοντας την προστάθειά της για αναπτυξη και εδοαίωση στο χωρο της Υεωργίας.
Παράλληλα, στον Όμιλο ΧΙΓΚΑ
ανηκει και η εταιρεία επεξεργασια
«ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»
νεύσεων και εξαγορών και
κ των οιποδόσεων αυτού του είδους
Το θεμα δεν θα συ ητηθει σε
επίπεδο Ευράομάδας και
μονο αλλα θα εξετατείχαι σε
δεύτερη συνάντηση που θα
γινει επισης στο Παρισι χαι
ειναι πο u mixtvo να ε su
ει σε Washington Group για
να μπορέσουν να ληφθούν
Αναφερομενος στο ελλ ικο
ζητημα, περιγράφε! τα βηματα
που αναμένεται να γίνουν στο
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι
τοποθετήσεις με τις οποίες οντότητες
μιας Χο?ας αποκτούν μόνιμα συμφέοον σε μια ξένη χώρα Αυτό διαχωρίζει
τις ΑΞΕ από τις ροές κεφαλαίου που
γίνονται χαθαρά για χρηματοοικονομιους λόγους κα προν ι ο
ελιάς EWG
που συνέοχε
ται τελικά
εμπορίας
βροσι1n
στο Παρισι, εχοντας στο
επικεντ ο τα ποαπουτουμενα
της 4ης αξιολόγησης και την
υποδόση
πελάτες. Η νέα αυτή συμφωνία της
με σημαντι η εξαγιογική δραστηρι
Τράπεζας Πειραιώς, αφορά
σε 24 χώρες, με την οποία η
Η παγκόσμια μείωση πουκαταγράφ κε το 2017 εν μέρεμαο?εί να ατοδοθ.
στη μείωση κατά 22% της αξίας των
ιασυνοριακων συΤΧων ευσεων και
ολοκληρωμένη χρηματοδοτική προταση χαι πιστοποιεί τη σταθερή
βούληση της για την υποστήριξη του
την ενα
άρουνση κάθε υγιούς και ποραγωγιΤράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται
στον τομέα της Συμβολαιακής Γεω.
ργίας.
εξαγορών, σημείωσε η ΔΗΕΕΑ.