Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 778,62 μονάδες
Πτώση 0,31%
NTINOINA Ano THN TOYPKIA FIA TOY2 «OKT
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΥΜΟΩΝΙΑ
ΤΕΛΟΣ
Εξορίζονται τα κινητά
από τις σχολικές
αίθουσες
ΣΕΙΡΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΕΟΝ
Στην Ολομέλεια της Βουλής
Το νομοσχέδιο για την Παιδεία
Μειώθηκε η ανεργία
στο 20,1%
22,1 % sov Mapno ntpuon και an το over
θεααριαμένο Προς τα κάΤω 20.6% του φεipoodpso 2018.
Πολύ υψηλός
ο κίνδυνος
πυρκαγιάς
101.576 άτομα σε ακάη με tov Μάρτιο
2017 (μείωση 9,6%) και κατά 14.591
esioan 1,5%).
AEGEAN
αυξηθηκαν και 74.890
άκουα οι odon με τον Μάρυο 2017 (apnon 2%) και κατά 47.085 άτομα σε σχέ.
1,3%).
Οι οικονομικά μη CVEPyo"τα Τομα noe
αι προσληψε1S
καν καιά 8.567 όνομα σε σχεση τον
Μάρτιο 2017 (μείωση 0,3%) Μα" κατά
35.972 άτομα σε σχέση με Τον φ Ρουάpio 2018 (μcioon 1,1%)
Εβδομη καλύτερη
αεροπορική εταιρεία
παγκοσμιως
του Μάριο 2018 @no 26.8% tov M iptio
16,3%
ano εκείνο του5 άνδρες (16,3% από
18,5%),