Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1b » EKSOFYLLO NEO 2017. : 1 36/18 20:57
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ΑΑΗΘΕΙΑ
www.alihit.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Etog 310 . ΦΥΛΛΟ 5897
1,20 €
AnPOKAAYNTA
Α ΛΗΤΙΚΑ 4
Να γίνουμε αγκάθι στην πατούσα τους
και καρφί στον πισινό τους
κτημένη επ
πια, τηξεπου.
το Εθνος και το
ΣΕΛΊΔΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΑ: Εξαιρετική παρουσία
κοιν το po, n θρά υπροπατούτη Ε και
στον 1ο μικρό τελικό
σκεία, από ψυχική και σωματική Erip0pia
A πρώτη φορά στην καριέρα
των Ελλήνων που Eyvm
περίγελος και
ανυπόστατους μας οδηγούν στην nmo
δοχή, την παράδοση και τΕλικά στην
δουλάκια των δανΕΙοτων
Μας ξεσπτώνουν, μας opipaVEUony, μας
στη ΚΕ να διευθυν El μικρό ΤΕλικό τη Basket League. H
ιώτισσα διΕθνής ρέφερι μαζί
με τως Κορομηλά και νοΕξαφάνιση
ΚΟΒουν το οξυγονο, το μέλλον, την E- απογυμνώνουν από ΚΕκτημένα δικαιώED, πρώτου ολώνα της σειράς
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
γιο την 3η θέση όπου D nA0K
νίκησε στην Πάτρα μΕ 81-79
τον TDTIKD Προμηθέα.
Δώστε τηνμεγαλύτερη
ΚΑΝΑΡΗΣ Απομακρύνεται
η συμμετοχή στην Γ Εθνική
ΟΠΩΣ όλα δείχνουν D πρωταθλητής Κανάρης δΕν προτίθε.
τοι να δηλώσΕΙ συμμετοχή στο YED πρωτάθλημα της r,
Εθνικής κατηγορίας, οφού η διοίκηση του δΕΥ ΕΧΕΙ λάΒΕΙ
ότι οφοράτο δύσκολο κομμάτι των μετακινήσεων αλλά Km
Διαβάστε ακόμη
* Συνάντηση σήμερα διοίκησης ΒΑΟΑ και Παντελή BDUN Ka
ντος. Απευθυνόμαστε στη Δημοτική
0pxn, TD Δήμ0pxo και το Δημοτικό ΣυμΕλλάδα της διάλυσης' ΟΤΙΟυ ειδικά
νιστεί κανΜΙκά με το άλλο έχουν πάθει
Επιτυχημένη η διοργίνωσ
κό σκέλος μΕΧΡι να σ
Από σήμερα
καταιγίδα
φιλόδοξη,ΠΟιλα αμακιξτου Δημ την
αν δεν ΕξασφαλιστούνκάΡ01
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟ ΝΗΣΊ ΜΑΣ, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Μονιμοποιείται ο προσφυγικός φράκτης
ΚΑΤΑΙΓΙΑΑ-18, στην
EUE1 οτη
noE την
ΣυγκΕΚΡιμένο οι δραστηριότητες θαλά Βουν χώρο οπο 04 έ
06 Ιουνίου στην ΕυΡύτερη περοχή της νήσου ΨοΡών κοι πο
οτών στα νησιά, δείχνουν Εκτός των άλλων και D1
onoga on της νο παραμΕΝΕΙ Εντός του ΚΥΤ
Οτην περίφημη και Πολυ
upco του 2017
της Χίου, με το σκεπτικ
κα κατ' ΕΠΕκτα on κοι της Ελληνικής ΥπηΡεσίας
πολύτιμο χώΡο του ΚΥΤ.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Univerzita Karlova, 2LF, Praha.Cz
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
yJr.qsKX2
Aron« laga
Γ [,vailbiriuic)I/A71vdy
En. Ευνεργάτς Κλινικής Ελευαώ
Brphn 69, 82100 ΧΙς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΟΣ
Ελλάδα όπως
λέμε Γαλλία