Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 07.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6050
Η θητεία της νέας Διοίκησης θα διαQ έσει μέχρι τον Μάιο 2020
Νέος Πρόεδρός του ΣΕΒΕ
Γιώ07ος Κωνσταντόπουλος
Στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απουλίου 2018 παQατήρείται αύξηση κατά 5,3%
Οέξι πΛήρότητα χάι τιμές στά έν000χειά της Αττικής
Συμφων
Στο 4μηνο Ιανουαρίου-Απο ιλίου 2018 παρατηρείται
αύξηση κατά 5,3% της μέσης πληρότητας των ξενοδοχείων και κατά 7,8% της μέσης τιμής δωματίου.
Πονοκέφαλος η υψηλή φορολόγηση αλλά και η λειτουργία «ξενοδοχείων» που δημιουργούν αθέμιτο ανταδανειστές για
πώληση της
Η Ελλάδα Χατέληξε σε συμ
ωνια με τους πιστωτες για το
σχέδιο ιδιο)T1XL)ποίησης της
ΔΕΠΑ, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ
Ανοδιχά ξεκίνησε η χανιά σύμφωνα με στοιχεία που
Ενωση
ων Αθηνών-Αττιχής χαι | ουπουργός Ενέργειας κ. Γιο)
Όπως σημειώνει
στο πλαίσιο του π Ό?ράμματος
ιδιωτικοποιήσει)ν που είχ
συμφωνηθεί στους ρους του
Στα «μαχαίρια»
EEEETY-Ferrovie
Σύμφωνα με τα μηνιαία δελτία ΕΞΑΑΑ και GBR
Consulting χαι τα στοιχεία τουριστιχής χίνησης χαι από
δοσης ξενοδοχειων, στο 4μηνο Ιανουάριου-Απ υλίου
2018, έναντι του αντίστοιχου 4μήνου
αύξηση χατά 5,3% της μέσης πληοότητας των ξενοδοχείων χαι χατά 7,8% της μέσης τιμής &ιματίου
2017, παρτηοείται
του ποσοστού 65% που Χατέχει
στον ΑΕΙΙΑ νωρίτ α φέτος
Η Χυβέρνηση πα0ουσίασε τον
πε!ασμένο μήνα εναλλακτική
που περιε
τον διαχ(1)Q1σμό του ΔΕΠΑ σε
δυο οντότητες, με την μια να
Η κυβέονηση
χ0vOQ1χής και λιανικής προμήθειας αερίου και τη δεύτε
το δίκτυο διανομής και τις διεθστεγνωνει την πράγματική | |
Σκληραίνει η κόντρα της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλιχού (ΕΕΣΣΤΥ) με
τους Ιταλούς της Ferrovie (FS), με τους τελευταίους να
Όπως ίήλωσε στην ΕΡΤ ο x.
αι πο)ς δεν καταβάλλουν τα συμφονηθέντα
Ελλάδα
στην υπό ιδιο)τικοποίηση ΕΕΣΣΤΥ
συμφώνησε χθες να πουλήσει
ποσοστό 50,1% το)ν OQαστηQ10τήτων χονδQ1χής και λιανικής
προμήθειας αερίου της ΔΕΠΑ.
Η διαδιχασία της πώλησης θα
ολοχλήρωθεί εντός του προτου
τQ1μήνου τ
OuvEY
«Αποδεικνύεται,
Με μια σκληρή ανακοίνωση απάντησε η διοίκηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία κάνει λ γο για συκο4αντίες και
συνδεει την κίνηση της ΕΕΣΣΤΥ με το γεγονός πως την
Πέμπτη υποβάλλει (βελτιωμένη) προσφορά για την
απόχτηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατέθεσε στο ΤΑΙΠΕΔ προσφορά για την
απόκτηση της ΕΕΣΣΤΥ που θεωρήθηκε χα!
διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ την κάλεσε να βελτιώσει την προσ4ορα της κάτι που μέχρι σήμΕΟα δεν έχει χάνει.
στερεί ρευστότητα από την δημιουργούνται συνεχώς
αγορά, στεγνώνοντας την νέες οφειλές, και ότι
πραγματική οικονομία. Οι καθίσταται εξαιρετικά
ληξιπρόθεσμες οφειλές του αμφίβολη η πλήρης εξόφλΔημοσίου διατηρούνται και ησή τους μέχρι το τέλος του
φετος υψηλές, περίπου στα τρέχοντος προγράμματος,
τελευταίας.
Υπενθυμίζεται πω
ου επόμενου έτους,
τάβλητες παρά την εκταμίευση δόσεων για την αποπληοωμή τους», τονίζει ο υπεύθυνος τομεάρχης της ΝΔ σε
Κυβέρνηση. Πρόκειται για
ακόμη ένα πεδίο άσχησης
οικονομικής πολιτικής στο
οποίο γίνεται ολοφάνερη η
Η πλη0)φορία δεν έχει αΧΟμα
σχολιαστεί η επιβεβαι(οθεί από
τους πιστωτες, συμφωνα μ