Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Φοβόμαστε
τις λέξεις;
Υπό διαπουγμάτευσιν
E iova moot nepoon mo nonpower a
ως και το
«Μηλο μου κοκκινο»!
Είδική ούθμιας για τους χορούς τής Μακεδονίας στην συμφωνία με τα Σκόπια
roo oo X 07 mpany mon ins To βα00 του πολιτισιιου
omamenten ten an, δεν μετράται με τις εισπράξεις
m sumo sun remy
ΜΕΤΑ ΑΩΝΕ
Απίστευτα έπιχειρήματα των Βρεταννών για τα «Γλυπτά»
llovtus, isEZttes, ton.Kexonymi
ήν.irtni"
arTvlipcnrwit Ophiwratte
ho;-Qaily Telearapik1t Conse
tea 4 nc.rnoatre ας, tuan rfp
Τής ημέρας
Βέτο 24
ν στην
και Χοανος (Ιοοαει χαι στο κινητο απαντα
Art uttre,
a wan n n
tr Yndise
nyoon e qué out r
si loin a bilo bes- ού
was, wax
or d'u
dar u arad. T
awoma www on