Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
ΤΥΠΟΥΡαφεί0
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
1992-2017
YEARS
Κ ΙΑ Κ Ι Σ
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4644-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Οι Ρομά του κατανλ σμού της Αξιούπολης
αξίζουν και
δικαιούνται
ανθρώπινων
συνθηκών διαβίωσης.
Είναι "στο χέρι μας"
Του Γιάννη Αλίρη
σελίδες 6 & 7
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
Ξεκίνησε ο θέρίσμός των σιτηρών χαι στο ν. Κιλκίς
Αποδόσεις καλές έως λίαν καλές
Οι τιμές "άστα να πάνε"
Μία γαλακτοκομική
επιχείρηση
πού τιμά τον
τόπο μας
Γράφει ο Θεόδω1
ρος Παυλίδης
σελίδα 8
ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΑΝΔΡΟΣ
QPEAN
ΠΑΙΖΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΤΥΜΝΑΖΟΜΑΙ
Δράσεις
ποδοσφαι
Κολύμβηση
Δομές
OK MO
ΕΤΤΙλογή
OVEOV
ia To
2017-18
umba Kids
Fun Yoga Kids
υμναστική
ιχνίδια(TOTTalo
στο επικεντρο
, δάσκαλοι
Θεατρικό Παιχνίδι
6 γυμναστές
σελίδα 5
καλοκαιριν
Ωράριο
πολογιστές
Μικροί Επιστήμ
7.30πμ-3.30m
Με παρουσία του ποοέδ00u της ΠΕΔ Κεντουχής Μακεδονίας Λάζαρου Κνοίζογλου
καθημερινά
4.00-22.00
Αποδόθηκαν σε χρήση οι ανακαινισμένοι
χώροι της Ορθοπεδικής κλινικής
Μελετ
νοτοσχολε
Παιδαγωγός
για παιδια
1 μαθησιακές
Μικροί Συγγραφείς
σελίδα 3
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ιαχλμ Κιλκίς-Θεσ/νίκης. Τηλ. 234 10.7031
επιπλέον: 6949.624098, 6949. 197722. 6944351456, 6984, 161 649