Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27058
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
«Καθοδόν» το
νομοσχέδιο Υια το
ΚΛΕΊσιμο της
Η Ελλάδα δεν ανησυχεί
α το ΔΝΤ
Το αμερικανικό δίκτυο CNBC μιλάει για λύση στο ελληνικό χρέος
ασιζομενο σε ανωνυμη εηηηνικη ΠηΥη
11 αρασκευή, 8 Ιουνίου
μοσχέ
συμφωνία για το χρέος στο Eurogroup
του 1ουν
λληνικής κυβέρνησης στο CNBC, υπό
Eurogroup, στη συνάντηση του Απριλίτο καθεστώς της ανωνυμι
ρωση του πQ0γ!άμματος. Ο Χυβέρνητι
ποθετει την ψήφιση του νομοσχεδίου, α
πό την Ολομέλεια, έως την Πέμπτη 14
κές λεπτομέρειες για το ελληνικό πρό
γραμμα θα αποφασισθούν έως τις 21
Ιουνίου. Εντούτοις, με μόνο ο
10 πεάλλων,
δα δεν γνωρίζει ακόμη τη μορφή πο
θα πάρουν τα μέτρα αναδιάρθρωσης
μα αναφέρεται στον
πισημαίνοντας τις δηλώσεις στο Αθη
ναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή
εων του εκπροσώπου της Ελλάδας στο
Ταμείο, M. Ψαλιδόπουλου, για πιθανή
του ως τεχνικού συμβούλου
λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών
βεβαιώσεις
συντα ιουχων του
ότι το ΔΝΤ δεν είναι πιθανό να διαθέσει
ελληνική κυβέονηση είναι σίγουη ότι οι κανονισμοί που αφορούν την αποπλη!ωμή του χρέους θα χαλαρώσουν
αυτον τον μηνα, πα!α τα σημοσιευματα
Δημοσίου
περίσσότερα χρήματα για την Αθήνα
γράφει το αμερικανικό δίκτυο CNBC
ικονομική εκταμίευση και, καθώς οι μέ
ρες περνούν, γίνεται όλο και πιο δύσκολο
αυτόματη εχχαθάριση των φορο
ι ότι θα υπάρξ
μέχρι τη λήξη του προγράμ-ΣΕΝΑ
σίου του 80.000 συνταξιούχοι πρόβλημα
Ποσειδώνια 2018 . Τσιπρας: «Η Ελλάδα θα πατήσει ξανά
που είχε δημιου!γηθεί χαι αφορούσε λά
στα Πόδια της, χωρίς πιστοληπτικές γραμμές στηριξης»
Η διορΥανωση φέτος νιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας
παραλάβει
Q1μέν
ς τόνισε ο πουθυπουργός,
ράτους ανάρτησ
την έναρξη της ΕΧθεσης ΙΙοσειδωνια 2018 την
πολλοίκλάδοι της ελληνικης οικονομιας θα ακολου
σημείωσε οπου θυπουργός.
εράσμένη Δευτέρα.
Απευθυνόμενος σε ένα διεθνές αχρατήΟιο α
ποτελούμενο απόηγέτες Χρατών, Ευρώπαιους α.
ξιωματούχους, μέλη της ελληνικής Χυβέρνησης
είπε ο x. Τσότρας, δεν ακολούθησε την γενιχή ειχόνατης χώρας την περίοδο της κριση
σουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας αλλά και
των αγορών. Και αυτό είναι το διαβατήριο για την
Ιθαηασσες
ριστιχή εΕοδο από τα προγράμματα στήριξης» είπε
ς Ενωσης
προθυπου
φονση των φορολογικών βαρών τα επόμενα
Ελλήνων Εφοπλιστών, προέδρους διεθνών 0Qγανι
νους, ο 11Qωθυπου07ός δήλωσε: «Γνωρίζετε ότι η
παγκοσμιως με το 20% του παγκόσμιου εμπορικού
λιακές εταιρίες. Η δραστηριότητα των οποίων, π
σκουπ
οντενεκες
σουν χαθως αι 1.500 διαχεσειμένους χαλεσμέ
σει όπο γραμμα με πολλές χης αθές μετο ου μι
σεις στο σύνολο της οιχονΟυκής ζωής του τόπου. !
προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα για τη χώρα έξω
βάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα
των Πηαστικων
γιάναμε χαι σημε α η Ελλάδα από μια χαΟ αδιαρ
αία στο σύνολο
των χωρών της Ευρωζώνης, σήμερα η Ελλάδα είναι
υρωπαικον, σε
Σοκ στην laina on οταν μια
σακούλες
και πέθανε
rexit: H
κοστίσει στις επιχειρησεις 20 δισ
ατάπιε
ΕΠ της χώρας. Αρκεί να πω ότι μονο γι
ναυτιλιακό
σχεδόν 20% πάνω, σε σχέση με το 2016.
μη επιτευζη συμφωνίας α
συνάλλαγμα ξεπέρασε τα
τοΒιετνάμ οι πλαστικες σαχούλες
οαλύπτουν τους πα!άκτιους βάλτους, χάποια από τα νησιά της Ινδονησίας δεν έ
Αϊρες το χρονο
Τσίπρας, Ο προ θυπουργός υπογράμμισε οτι η χώρ
ολοκληρώνει το πρόγραμμα με επιτυχία και πως
o τη συμμετοχή ή όχι του ΔΝΤ στο
εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με πQ0σθετο κόστος ύψους 20 δισ. λιρών (27
μυοαφωθούν με τις τελωνειακές Qu0μίσεις
ηλόβαθμος
ο χρέος θα λειτουργήσει
επιπτώσεις της μόλυνσης από τις πλα
δισ. δολαρίων) το χρόνο προ)κειμένου να
Τσιπρας επανέλαβε πως η κυβέρνηση υλο
ποίησε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρυθμιστικό σχέδιο,
στην περιπτωση που δεν υπαρξει συμφωνια για το Brexit δηλωσε ο πλέον
Βρετανός αξιωματούχος για φορολογικά ζητήματα.
Ταϊλάν
Ο ΤΌν Τόμσον, μόνιμος γραμματέας στην αρμόδια βρετανική υπηρεσία εσόδων και
ελωνείων, δήλωσε σε βουλευτές ότι η αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς μια
συμφωνία θα κόστιζε στις επιχειρήσεις ποσό αντίστοιχο με αυτό μιας τελω
και υπενθύμισε τις αντίξοες συνθήκες κάτω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα