Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1gc |
Πέμπτη 107|louvioul 2018
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Eupa Ετος 62ον l [email protected]μός φύλλου 2913
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Σε δημόσιο on°λογισμό πε
Προγμένον της τελευταίας δι
ετίας Προχώρησε ο Διοικητής
κ Αντωνιάδης δηλώνοντας
καναιο ημένος για τους στόLei, 04
Σε οοβορές καταγγελίες Προχώσ
σε η επικεφαλής tou συνδυασμού
ENuba.. tngn Εριφερειας Δυτ. Maκεδονίας για τα εκατομμύρια ευρώ
Που χάθηκαν εξαιτίας της γνωστής
ανικανότητας του κ. Καρυπίδη
Ο γραμματέας του εμπορικουπαλληλικού κέντρου σε δηλώσεις του για τη λειτουργο του Κα
νωνικού Φροντισοου τόνισε
χους Που έχουν επιτευχθεί
τους τοικούς φορείς
Lek 12
03 ΓΙΑΤΟΜΙΚΡΟ ΝΙΚΟΛΑ
ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
Σχεδόν εκατό σύλλογο
της nep0χής ένωσα
Η Ελλάδα
αργοσβήνει
.'ΟΤΥΣΕΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ
an°λογισμός τηςδράσης épope
άριστα νέα με ρεκόρ συμβατών
5οών μυελού τον οστών
05 "ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ..
Ο Σύλλογος έκλεμε τιςενυηώσεις
με τη συμετοχή του στο 9ο
Χορωδιακό ΦεσυΒάλ Ναηάκτου
09 Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
r'ναιαλόγος Μάζαρος 1ηοδόουλος. Τα οταΤΙσηκά στοΧΕα για τα δεδομένα Ελλάδα φέρνουν στην επιφάνεια ο μεγάλο
Πρόβλημα-ou Ga οντιμΕΤΕοιίσουμε ως χώρα Τα επόμενα χρόνια. Αιτό σε υνδυασμό με το κύμα φυγής Προς ΤΟ Εξωπρικό για
Παρελθόν an°τελεί oponovmrK
λόγους κοθαρά
η Ριστικούς, σε .Τίθε.np E Tw aagnon Tou
[email protected] Ρού Της ΥΕΪΤονος Τουρκίας και mw-λάγια m ειοροί μπι voani
τελευταίων ετών. Σούλιος
Σελ.12
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Με μια ξεαωροή
λοΥος Περιβάλοντος
δήλωση γιόρτασε ο Σατην ημέρα
Διοργανώνει το ιμήια Τροχαίας Καστοριάς
Με στόχο να
στουνρκο κυκλοφοριακή ΑΟργ σμεο ο
πό τrw πρόληψη των
κε στην αίθουσα του ΤΕΙ Καστοριάς aurin
εκπαιδευτική γιορτή δίνοντας τη δυνατότητα
στα nadid vanapouadow έργα με ξ χαριστό χρακτήρα
Koooo ρο του ropir Ηλία στο Bond
n τον Πολιτών και
από ααλεία και ου
ρα τον μαθητών για τους κα όνες Τς κυ14