Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 06/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
καταθέσεων και χορηγήσεων
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Οριακές μεταβολές σταεπιτόκια
Βορείου Ελλάδος
IOBE:
Επιδείνωση καταναλωτικής εμιΤΙ στο σύνης
Συνεχίζει την ανάκαμψη
ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν
Στις 104,2 μονάδες αυξήθηκε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ. Ενισχύονται οι προσδοκίες για
τους κλάδους υπηρεσιών και κατασκευών. Επιδείνωση
καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
FOUNDATION FORECONOMIC
Δείκτης Οικονομικού κλίματος
ΙΟΒΕ συνεχίζει Tymo id- Γερμανικό ΥΠΟΙΚ: Πριν λήξει το
τον ηρουφ βροερ με ος! Πρόγραμμα η απόφαση για το χρέος
κή τάση του και διαμορφώνεται τον
Μάιο στις 104,2 μονάδες (από 103,6
GREECERL
επίπεδο του Φεβρουαρίου
Η εΕΑΚΛ αυτή, σημειώνει το ΙΟΒΕ,
είναι αποτελεσμα της βελτιωσης
τών επιμέρους δεικτών των επιχειρ.
ηματικών προσδοκιών στις Υπηρ.
εσιες και ης Κατασκευές, ενώ ανηθ.
ετα η καταναλωτική εμπιστοσύνη
υποχωρει
Η απόφαση για το ελληνικό χρέος θα ληφθεί
εγκαίρως, πριν από την ολοκλήρωση του
προγράμματος, δήλωσε η αναπληρώτρια
εκπρόσωπος Του γερμανικού υπουργείου
Οικονομικών ΖανέΤΣβάμπέργκερ, σχολιάζον
τας Την αδυναμία του Washington Group va
φθάσει σε συμφωνία και επισήμανε 0TI δεν
υπάρχει νέα θέση Του Βερολίνου σχετικά με
ΤΟθέμα
ερογόσωματος, δ γερμανικαναπληρωτ
χει νέα θέση νου Βερολίνου νεετικ
θε μα
η χαλάρωση
τών capital controls,
λέει ο ΠΣΕ
ε εςκαι Τ Κατασκευες ενω ον6>>( 3η
0 Enterprie Greece
σηδιεθνηέκθεση
Προιοντων
Ολοκληρώθηκε με σης 29 και 30 Μαϊου δείξει ο εν λόγω Super Markets, xov- περίπτερο nou οργαμεγάλη επιτυχία η 2018,στο Αμστερν- Τομέας. Η έκθεση, δρέμποροι κ.λ.nano νωσε ο Enterprise
εκπροσώηηση της ταμ της Ολλανδίας δίνει την ευκαιρία Ευρώηη, Noma και Greece,φιλοξενήθηΕλλάδας από τον σύμφωνα με σχετική στους συμμετέχον- Βόρεια Αμερική, Ασία καν σε 435 ΤετραγυΟ ρ γ a v σ μ ό ανακοίνωση.
Enterprise Greece
(Ελληνική Εταιρία Η PLMA είναι η ετικέτας σε ένα ευρύ Η χώρα μας εκπρο- επιχειρήσεις, κυρίως
Επενδυσεων και μεγαλύτερη και φάσμα υποψηφίων συΠήθηκε απόπερ- Του κλάδου Των ΤροΕξωτερικού Εμπο- σημαντικότερη nay- πελατών, στο οποιο ισσότερες από 90 φίμων και ΠΟΤών, οι
ρίου) στην 33η Διε9- κοσμίως Διεθνής συγκαταλέγονται ο' εταιρείες, Που napa- on0ίες Παρουσίασαν
νή Έκθεση Προϊόν- Έκθεση στον Τομέα σημαντικότεροι λια- γουντρόφιμα, Ποτά εξαιρετικά ελληνικά
των ιδιωτικής ετικέ Προϊόντων ιδιωτικής νέμπορο, εισαγω- και άλλα δημοφιλή Προϊόντα διατροφής
Τας (Private Label) ετικέτας, Παρουσια- γας εκπρόσωΠΟΙ Προιόντα στην κατ- αναφέρεται στην
PLMA 2018, η onoia ζοντας Ο,Τ1 nio και- αλυσίδων Super ηγορία του Private ανακοίνωση.
πραγματοποιήθηκε νοτόμο έχει να επι- Markets και Discount Label. ΣΤο εθνικό
και Αφρική.
Τες να παρουσιάσουν
προιοντα ιοκτικης
νικά μέτρα, 28 δυναμικές εξαγωγικές
ΣΤουρνα ρας:
Η Ιταλία θα μελετήσει
Τι έγινε στην Ελλάδα
το 2015
PLMA 2018