Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27057
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
μεσολαβεί Υια λύση με τα Σκόπια
ΤτΕ: Αμετάβλητα
τα επιτοκια
καταθέσεων και
χορηΥησεων τον
Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Ομως, το μέσο επιτόκιο
καταθέσεων ανέρχεται στο
ίου, ο διεθνώς αναγνω
ς συμβάλλε
ων Προς νοικοκυριά και
επιχειρησεις στο 4,48%
θετικό ρόλο και σε κρίσιμα ζητήματα
σε χρίσμα. διεθνή ζητήματα, όπως το
πεQ1βάλλον», τόνισε ο πQ"θυπουργός
Τσίπρ
κ.κ. Βαρθολομ
που αφορά την ανάδειξη των κορυφαί
ων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με
την προστασία του περιβάλλοντος και
χορηγήσεων)
Συμφω
της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά
εία τη
την αντιμετωπιση και των κοινωνικων
στο 0,62%
μέσου σταθμισμένουΕΛΣΤΑΤ: Ανοδος
2,3% του ΑΕΠ το
α τρίμηνο του
ς αλλαγής
ιάρχη
ις προσπάθειες του Οικουμενικού
Πατρια!χείου για τη θετική επίλυση της
κλησιαστικής πτυχής των διαφορών
που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα χαι
την ΙΙΓΔΜ καλωσοισε ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος, σήμερα
(σ.σ. ΔευτέQq) στο
Μέγαρο Μαξίμου, τον
ατριάρχη κ.κ. Βαρθολο.
της ΠΓΔΜ σημείο)σε
Ανοδο 2,3% σημείωσε το ΑΕΠ το α
τρίμηνο εφέτος σε ετήσια βάση, σύμφω
να με τα στοιχεια για τους τομηνιαιους
π αισια των κανονικων
Ulla- ποχρ
ου δημο
Την προληπτική γραμμή στήριξης επαναφέρει ο
ησε η ΕΛΣΤΑΤ. Από τα εν λόγω στοιχεία
ι η ανάπτυξη αυ
Διοικ
ητης της Τραπέζης της Ελλάδος
λόγο στην αύξηση των εξαγωγών, σε
συνουασμο με τη μειωση των εισαγωγων,
καθώς χατ ανάλωση και ιδιωτιχές επεν
ην πρότασή του για προληπτική
γραμμή είναι άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο
εκτιμησε οτι η χα
πιστωτική γ!αμμή από τον ESM μετά τη
λήξη του πQ0γ!άμματος επαναφέ!ει
διοικητής της TQάπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνά!ας, σε συνέντευξη πο
παραχώρησε
Όπως επισημαίνει, η λύση αυτή αφενός
ον σεις εχουν αοητιχο προσημο
Ειδικότερα, κατά τη σύγκριση α' του
την απόφαση θα πρέ
ική κυβέρνηση. Τα δύο εργαλεία (τ
νόδου του πραγματικού ΑΕΠ φέτος θα α
ασφαλεία
κή πιστωτική γραμμή) δεν θα πρέπει να
Η συνολική τελική καταναλωτική
ειακό απόθεμα α
δαπάνη παρουσίασε μείωση ΣΕΝΑ 2
0,3% (η κατανάλωση των
σι και το επόμενο έτος θα διαμορφωθε
σεελαφ0gu ηλότερο επι
στην εφημεQ1δα NIKKEI,
θεωρούνται αμοιβαίως αποκλει μενο, αλ
α συμπληρωματικά»
πό την πρ
K. Μίχαλος:
κατα ετ0s να
μειω ουν οι
ασφαηιστικες
λύτερους ρους από τις αγορές, αφετέρου
θα έδινε τη δυνατότητα στην Ευ!ωπαϊκή
ΚεντQ1χή TQάπεζα να συνεχίσει να δ
ται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο για
την παροχή Qευστότητας προς τις εγχώ
αν ρωΠοτητα Υια την τεχνητη
νοημοσυνη»
Μήπως είναι δυνατό η ανθρώπινη ιστορία να πάρει το δρόμο των
' αυτούς ισπανικη κουλτού
ρα, που τους προκαλούσε δέος;», αναρωτιέται. Με άλλα λόγια, μηπως
ουρνά
εφερε το παρά
δειγμα του Μεξικού και της Πολωνίας, οι
Ινκας, όταν αντιμετώπισαν μια ακατανόητη
στωτική γραμμή από το ΔΝΤ, και κατ
θωσαν να προσφύγουν επιτυχώς στις χρη
ματοπιστωτικές αγορές χωους καν να κά
νουν χρήση της πιστωτικής γραμμής. Οπως
αλιστι
μαστε οι Ινκας των μηχανών και άρα μας περιμένει η εξαφάνιση;
λουθεί να στηρίζεται σε μη βιώσιμες λο
γικές. Ενα σύστημα που είναι στη βάση
u07ικό, άδικ
Η ανθρώπινη χοινωνια είναι απροετοίμαστη για την ανάδυση χαι εξάπλωση της
μη λει
ηαι αντιαναπτυξιακό».
εχνητής νοημοσύνης, προειδοποιεί ο Χένρι Κίσ1vyxEQ. Ο «γερό
κής πολιτικής, ο οποίος φημιζόταν πάντα για το Qεαλισμό του, αν όχι για τον κυνισμό
παρά την ποοχωQημένη ηλικία του των 95 ετών, exQ1νε σκόπιμο να παρέμβει στο α
θεταν την ευέλικτη πιστωτική γραμμή τις
τό σημ
ορές. Αυ
μερικανικό περιοδικό «Atlantic», με άρθρο του που έχει
ναι μόνο κάποιοι από τους λόγους για
ους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος
πιμελητηρίου 170
ι απλά
πιστωτικ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα