Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18pvrfs-Nu όλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρι
-Ex δότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)*
Ap φόλλου 6880-11.643 0,50 €
cy10 την JIala Δράμα
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
κρητικούς που ανπστάθηκαν
Δράμας
1965-1992.
στη μάχη της Κρήτης
στο κάτω Νευροκόπι
Εγκαινιάζεται
το Πολυδύναμο
1 ΥπεΥρ φη η ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ! Κάλεσμα για το συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία στη Δράμα
Ιατρείο στο Δοξάτο
" "opel αέριο στη Δράμα και άλλες πόλεις |:- Mad umm
στην πόλη της Δρd
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καιώρα 11.90 το πρωί,
στη Δημοτική Κανότητα Δοδάτου, eyannprabrovun6ύνμο Ιατρε ο του αν ο ira
Μακεδονίας
ο,στηνπλ mein B su evou τη Αού
ΝαΓΕΙ πλέον ο δρομοςγιατο αοακό φυσικό αέριο,
τόσο για την πόλη της Δράμας όσο κα για 5 μεο.
Πορ4spee
O-ηρωνός Τύπος, καλύπτει το θέμα από
Αναρτήθηκαν
οιπροσωρινοί πίνακες
Ιτ 2017a όμα, eithutinro pouoteme
οκα τον Μάο του 2018.
ΑΕΔΙ Αναλυτι ότερα πρέπει να πούμε τι οι urtopaρές είχαν πέσει στις αχές Μαρτίου, η δανεοκή σύμβαση
μεταξύτης Δημόσας Επρείρησης Δικτύων Αερίου ΜΕΔΑ)
και της Ευρωπαίος Τράπεζας Αημοοίων Επενδύσεων
ύψους 48 εκατ ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων διαΒρεφονηπιακών Του
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ από χθες Δευτέρα στην
ιστοσελίδατου ΟΑΕΔ, α προουρη ol rivagg
ο ολόηης και επλοΥής βρεφών και miu,
Η ΝΟΔΕ Δράμας
Ποδοος Σταθμούς του ΟΑΕΔ γιατ ΣΧλικό Στο μετα , στις 10 Μαου σε δηλώσος του στον πρώτη πόλη συ ν Αν. Μακεδονία-Θράκη που θα πάρο
Εος 18 2019, ο ως gu ab pi τα με -Ορωνό Τ το», ο δΕυ ντής Στρατηγκού Σχεδια ού φυοκό a Aur , ως συν τοα ενός πρ του πλο κού
Ανακοίνωση-κάλεομα για το
βάση τη Δημόσια Πρόοληση, ως εξής: nve
ηΝΟΔΕ Δράμας της
Ανάπτυξης και Χρηματοδοτήσεων της ΔΕΑΑ κ. Κωνστα -προγρduματος στο οποίο μπιει η πόλη της
τίνος Διονυσόπουλος, εξηγούσε ότι η Δραμα θα είναι η Δράμας.
μηνών-1,5 Ετών), Πίνακας κατηγορίας βρεpow B(Βρέφη οπό 1,5 ετών-2,5 ετών), Πνοας κτηγορίας νητίων (νήντια από 2,5-TV
peuu ή χρήΟη για κάθε Έλληνα του ονόκρατίδιο. "Οφελουμε με την παρουσία
πρτρπρελός πρου) κ με παρ τημαρ Υπεγράφη η ίδρυση στη Δράμα
& mosarira o e2018A je ponte, Σχολής Κινηματογράφου και Ε
eve εικόοδότησης με βάση τα κο ο ΟΠΤΙΚΟακουσΤΙΚών Μεσων το ο προου ά ouono olo μάλ του
δότησης και επιλογής των υποφηφίων Beτρας του ΟΑΕΔ. Οι ερνσες των εππρο niv
έγναν με ατοματοποημένο αφανή και ανκάλεσμα εξέδωσε χθες και το Σωμαματος μοριοδότησης με βάσητα προβλαό
μενα pmp1ατης un' op. 1325 3308-05-2018
An ασης του Δ ου ού Συμ Alou του
στς 19.00,
λαός Ζρ τολογία
συνέχεια θα μεταβούν όλα μαζί στην
-Ν. Παππάς: «Η Δράμα, μπορεί και πρέπει να βρεθεί στο κέντρο των κινηματογραφικών σπουδών
ο στη
πόλη μας και για
σματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
lan aed.gr/apprenet/trs ή στους ΚΛά τό.
ΠΟυς Βρεφονηηαούς Παιδικούς Σταθμούς
onourépaav την armor τους.
μεταξύτου Ανοοτού Πανεηστημίου οφαη στην ΠεμετονΔήμο Δραμας, γιατηίδρυση ροχή μας, μίλιοτικό Συμβούλιο
στικών ΜΟων στη Δράμα, με την ΠΟρουσία του Yn0υργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ
κός Δ ΟΝΤής
του Φεστβάλ [email protected] Μικρού Μί
Τυχόν ατολογημένες ενστάσας μπορούν
ρών από την επομένη της έκδοσης των προΜΕΤΑ από ατημα της δημοτικής παράταξης"Πόλη+Ζωήν της μείζονος αντπο5/6/2018 έως και 11/6/2018 τις ώρες 8.00 με
14.00, anoode0σηκά στις 65peCTwv Bpepowr
Πακών ΠαιδικόνΣΤΟμόνόΠου κατατέθηκαν
ΗΕΧδήλωση ,πραήματοποήθπρε στο Παπαδόπουλος,
Δημαρχείο Δράμας μετηνΠαρουσία πλ -ο βουλευτής Σ0θους κόσμου, και των αρχών του τόΠου. ρ(aApquac, κ.
Σο πλαίσιο της εαδήλωσης, για την Xpήστος Καραγια Rh, oare
ΦΩΤΟ n.T
nctra σήμερα Τρίτη 5 Ιουνίου και ώρα
15.00 κτακτη συνεδρ αση του ΔημοEpU ητηςΣχής Κηματογράφου την
Ou Τουργός g7P1 ής
πής Τ επικο νυ
ΤΒημέ
Dr. Φ
Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
δυο άκηςΑλκο Kepu ελακοςκα κυρο σηΟφορές ου λα τροπανα για την Ελλ κότητα
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Krmpropopou και σκηνο της κ
Bad ης Κοσμόπουλος.
Η συμφωνία μετα
τομέα των οπτικοακουστικών και τέ ος
την προοπάθεια ανάδε'ξης της Δρφας
EmTom A ώνα για την Ελλη υοότητα
της Μακεδοίος την 6η louicu 2018 στην
των δύο φοος δεΟούς κέντρου wporoΑΜκή και την αγγλική γλώσσα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
βάει την διοργάνωση ΑΝημοτοΥΡαφικόν προβολών, συνεΔωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειογραφίες
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
υντήριο χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα