Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 05/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου
Δημοπρασία 3μηνων εντόκων ύψους625 εκατ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μίχαλος.
Τί πρέπει να γίνει-σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα
Η αναπτυξιακή σημασία
των υποδομών είναι θεμελιώδης
Τσακαλώτος
Μόνιμες
μειωσεις φορων
από το 2019
Η Ελλάδα, Παρά τα θετικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να παρουσιάζει στις μεταφορές
σημαντικές ελλείμεις και Προβλήματα, υπογράμμισε ο κ.
Μίχαλος. ΤΙ Πρέπει να γίνει.
επίπεδο ανάπτυξης του συστ ματος μεταφορών-οσον αφορα τα
εσες επηρε με καλης μό
ΠΟλιτών όσο καιητηναςγυων
Αν οι Βρυξέλλες δεν υποχωρήσουν από την
λιτότητα, έρχεται η καταστροφή για Την ΕΕ
σηκότητα και τις προοπτικές κάθε
Οικονομίας δήλωσε Κ. Μίχαλος
στην πανελλήνια συνδιάσκεψη
μεταφορων On(οςτονσεοι μεταφορες ε ναι εισ ς ενος τ μες με
κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης και της Προστασο του Περιβάλλοντος
Αν οι Βρυξέλλες δεν υποχωρήσουν, η καταστροφή Προσεγγίζει Την Ιταλία και Την Ε.Ε
γραφείη βρετανική εφημερίδα Guardian. Η
βρεθεί σε πορεία σύγκρουσης με τους κανόνες της Ευρωώνης. Η Ανγκελα Μέρκελ nou
φέρει Την κύρια ευθύνη γιατην καταστροφ
λιτότητα έχε δημιουργήσει μια Πολιτική στροφή εναντίον του ευρώ και Της ίδιας της Ε.Ε.
από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία και οι
Βρυξέλλες πρέπει να σταματήσουν την εξαπλωση. Η νέα ιταλική κυβέρνηση μπορεί να
της Ευρωζώνης της λιτότητας, δήλωσε ότι θα
εργαστεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση αρκεί να
κάνει σεβαστούς τους κανόνες», γράφει η
βρετανική εφημερίδα
Ναμηνεπαναληφθουν
με Ιταλιαταλάθη
Που ειναν
>>( 3η
Μετά τηνυπογραφή κιωμένοι με χαμηλά Τομμυρίων τρια- οποίοι θα φιλοξενηθ. κήνωση στη Λίμνη
των σχεπκών anoop- εισοδήματα ή nou κοσίων ογδόντα ούν στους χώρους Π λ α σ Τ ή ρ α
άσεων από την έχουν ανάγκη φρον- χιλιάδων
Αναπληρώτρια ΥΠΟ- Τίδας και Παιδιά ή 3.380.000) ώστε από Που ανήκουν στο Ολυμπιάδα Χαλκιδιυργό Εργασίας, Κοι- ενήλικες ΑμεΑ), τις αρχές Ιουλίου Υπουργείο Εργασίας κής και στα Σκλαβιά
νωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με ανα- μέχρι
και Κοινωνικής κοίνωση του Υπουρ- Αυγούστου,
Αλληλεγγύης Θεανώ γείου Εργασίας
ΦωΤΙου, ξεκινά
Προετοιμασια
πρόγραμμα κατασ- Δήμο" στην χώρα, αναψυχή σε περίου Τους ωφελούμενους στη συνεχιζόμενη
κηνώσεων nouane- έναντι δώδεκα (12) 13.000 ανθρώπους υστερα από μια προσπάθεια για
υθύνεται σε ευάλω- πέρσι, επιχορη- (8.000παιδιά, 2.000 δεκαε rianou nape, δημιουργική ένταξη
τες κοινωνικές ο- γουνται με το συνο- ηλικιωμένους και μεναν ανενεργές, στην κοινότητα
δες (Παιδιά και ηλ- λικό ΠΟσό Τριών εκα- 3.000 ΑμεΑ) οι Πρόκειται για κατασ(€ τον κατασκηνώσεων Καρδίτσας στην
επιχορηνουνται
τη ΣΤΟ Πλα
(β) σε δυο κατασΕθνική Τράπεζα:
Κέρδη 20 εκαΤ. ευρώ
συνδρομή 670 (a)Τρεις νέες κατασ. κηνώσεις θα φιλοεποχικών
λων, να προσφέρουν Ται να υΠοδεΧΤουν Ρομά και μη Ρομά
αλλή- κηνώσεις ετοιμάζον ξενηθού
naioi
ια Το Δεκαπέντε
το Προγραμμα
στο α' τρίμηνο 2018