Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 05.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6048
Ανα οινώθη αν στη διάρκεια της Ετήσιας Τα τικής Γενι ής Συνέλευσης
Νέες δράσεις ΣΕΒ με το Alba Graduate Business School
Η ΕΑΣΤΑΤ αναμένεται να ανα οινώσει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου
Πού μπαίνει τώρα ο πήχης της ανάπτυξης στην Ελλάδα
Πώς διαμορφώνονται πλέον οι προβλέψεις για τον |
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Καταλύτες οι
συνδυασμοί των αποφάσεων για τη διευθέτηση του
Συνάντηση
Άραγασάκη με
τον CEO
της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας
3,300
16,840
Θετικά, αλλά όχι θεαματικά νέα αναμένουν
εγχώριοι αναλυτές από το μέτωπο της ανάπτυξης
το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου
τριμήνου την ερχόμενη Δευτέρα και εκτός από το
εγχώριο χλίμα, τα στοιχεία θα τροφοδοτήσουν
και τα κλιμάκια των δανειστών τα οποία έχουν
επιφορτιστεί με την εκπόνηση των αναλύσεων
Στη συνάντηση ο Γιάννης ληα
γασάκης ενημερα)θηκε για το
ήδη υλοποιεί η εταυεία, αθώς
Χαι για τα μελλοντικά σχέδια
Δημοσιονομικό Συμβούλιο:
Έτος καμπής το 2018, οι
κίνδυνοι που ελλογενουν
για τη βελτίοση τον παράγο)γιχον ε'Χαταστάσεων.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οιχονομίας χαι Ανά
ότητας χρε
έους.
πτυξης Χ. Γιάννη
συναντήθηκε σήμε!α Πα!ασκευή, 1η Ιουνίου 2018 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται
είας Αθηναϊκή Ζυθοποιία Αλέ
Οπως αναφέQεται στην αναΧυνωση του υπουQγειου, στη
συνάντηση ο x. Δανιηλίδης
την αμέρικανική οικονομία,
πρόειδοποιεί η Moody's
λοντιχά σχέδια για τηβ
«Το 2018 αποτελεί έτος καμπής για το ε
χρέος, καθώς κρίνονται τα μέτρα ελά4ουνσής του και
επίκειται η πλήρης επιστο)γή της χώρας στις διεθνείς
neq0ιλουαγορές» σημειώνει στην Εαρινή Έκθεση του το
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΑΣ) εφιστώντας
την προσοχή στους «σημαντικούς κινδύνους» που μπορούν να απειλήσουν την επίτευξη των μαχ00ικονομικών
προβλέψεων για την ελλήνική οικονομία.
των παQαγωγιχον εγκαταστασεων, αλλά και για την πQ00θη
ση των εξαγωγών χαι την παQuγωγή καινοτόμων προϊόντων εξ
Η επιβολή δασμών από τις Οι δασμοί «θα αυξήσουν το
ενο χαα- κοστος εισαγωγης για μια
ρά χατασχευαστών, πιοπροέρχεται από την Ευρω- ανότατα θα οδηγήσουν σε
παϊκή Ένωση, τον Καναδά αύξηση των τιμών και μποονα ποχα/Εσουν ανταποδώσει ώθηση σε ορισμένα δοτικά μέτρα που θα πλή
εγχώρια Τουόντα μετάλλου, ξουν ορισμένους εξαγαγείς»
ει ανεφερε σε ανακοινωση του
την αμερικανική οικονομία, ο διευθύνων σύμβουλος του
Τέλος, οι δύο πλευ
ινιο που σει
πιθανώς κλυμαχούμενε
πτώσεις σε επίπεδο αγορων της κυβερνητικής αστάθειας
σε Ιταλία και Ισπανία, τις απρόβλεπτες επιπτώσεις από
κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά
της Ελλάδας, αλλά καί τις ανοιχτές πληγές που αφήνει
πίσω της η κρίση (υψηλή ανεργία, συρρίκνωση του ΑΕΠ,
εματου,ν που π(LQ0υσιάζονταν
στο παQελθόν αναφ0Q1χά με
την παQαγωγή νέων καινοτόμων πο)ϊόντων «Μηλίτης» με
προειδοποιεί
οίκος
Moody's, Ατσι Σεθ
αξίας, καθώς και για τις προπτικες επεκτασης τουν μετουν
αυτων.