Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κουντουρά: Ο τουρισμός είναι η «γέφυρα» που προωθεί τη συνεργασία των λαών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5238 Τρίτη 05.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κάθεση
πτώση της
Γουόλ
ηνοαμεριχανιχό Επιμελητήριο
Οδηγία 2014/89/EE
Μέχρι το τέλος Ιουλίου οι αντιρρήσεις
Δεν συμφωνούμε με την απόφαση ΗΠΑ
για τους οασμους
για τους ο
ασικούς χάρτες
δασμών
ιστήριο στη 1ου
εξαιτίας της νέας έντασης
που προκαλεσε η ανακοινωση περί επιβολής δασμών
στον χάλυβα και στο αλοEXAE 1σε το χρημα
LVLO που ε
την Ευρώπη, τον Καναδά και
ακολουθηθεί από μετοχ αντι.
Ο δείκτης της βιομηχανίας
Jones εκλεισε με πτώση
στις 24.415,84 μονάδες.
ειες του τομεα της τεχνολογίας, €κλεισε με πτώση
20,34 μονάδων (-0,27%), στις
7.442,12 μ
Attica Group
ΕΦΚΑ. Αναρτήθη.
χαν τα ειδοποιητήρια
πληρωμής
ηση 10,3%
ενοποιημένες πωλήσεις
τον πρώτον τριμήνου
Ομίλου, και σημειώθηκε παρά
την αυξητική ποοεία των τιμον
μένων
πωλήσεων χαι του μεταφορικού
τα αποτε- των χαυσιμων
λέσματα του πρώτου τριμήνου τρίμηνο 2018
2018 για την Attica Group,
θυγατρική εταιρία του Ομίλου Κατά την περίοδο Ιανουαρίου
Investment
Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρο- 1 Marfin
νικές υπήρεσίες του Ενιαίου
Φοοεα Κοινωνικής Ασφαλι
σης (ΕΦΚΑ) οι εισφορές
Απριλίου 2018 για τους αγοοτε τους αυτοαπασχο
λούμενους και τους ελεύθεοΜαρτίου 2018 διακινήθηκαν με
τα πλοια του Ομίλου συνολικά
603 χιλ. επιβάτες, έναντι 535 χιλ
οχηματα έναντι 79 χιλ. την
αντιστοιχη περυσινή περιοδο
και 73 χιλ. φορτηγά οχήματα
Group
Ήδη το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεκρινε αυτη την
τακτιχή, ζητώντας από την Κομισιόν να ελέγξει εάν είναι
συμβατη με την
υθυντηριες γραμμές για τα κρατη μελη Σε μια εμφανη προσταθεια να ασκήσει πιέσεις το Κοινο ούλιο επαν λθε στο
(MIG)
τριμηνο 2017, 92 χιλ Ι
ουσα νομοθεσια και να συντα ει κατε
Συγκεκριμενα οι ενοποιημενες
πωλησεις ανήλθαν σε 49,43
εχα.ευρω εναντι 44,83 εκατ το
Ι α' τρίμηνο 2017 (αύξηση 10,3%)
ζητημα με εκτενη συζητηση την Τετάρτη στο Στρασβούργο
ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά τα έναντι 68 χιλ το α τρίμηνο
αποτελέσματα προ φόρων, 2017. Εκτελέστηκαν συνολικά
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 1,1% λιγότερα δρομολόγια σε
Αποτελεσμάταν και Αποσβέσεων (EBITDA), που παρουσιά
Όπως λέει στην Deutsche νεια. Το μόνο που έχουν να
Welle η μαλτέζα ευαοβου- αντιτάξουν οι κυβερνήσεις
λευτής Ρομπέρτα Μετ όλα των κρατών-μελών είναι
λης είναι η Παρασκευη 8 ζουν ζημιές 1,33 εκατ ευρώ Τελος, σημειονεται ότι στις 25 «υπαρχει διάχυτη ανησυχία φτηνές διχαιολογιες. Και
οί το Μαϊου 2018 ηΕταιρία ανα- σε όλες τις πολιτικες ομάδες επειδη η Κομισιόν δεν χανει
Ιρωση της για το ότι ανταλλάσσουμε με τίποτα για να πατάξει το
χρήματα τα δικαιώματα που φαινόμενο, δεν υπάρχει
Χοίνωσε
διοίκηση του φορέα η καταληκτική ημερομηνία καταβοσχέση μέ το α
τρίμηνο 2017
Ιουνίου 2018.Την ίδια ημέρα
βολή της εισφοράς, μέσω
αμεσης χρέωσης τοαπεςιχου
έναντι 4,00
TQory1ιατοποιηθει η καταο τρίμηνο του 2017
ολοκλ
διαδικασίας εξαγοοάς του πλει
απόκλιση στο EBITDA οΨηφιχού πακέτου μετοχών
λογαριασμού (πάγια εντο- Ι μεταξύ των δύο τριμήνων (50,30%) της ΧΕΛΛΕΝΙΚ
απορρέουν από την ιθαγέ- ουσιαστικός έλεγχος »
οφείλεται κυρίως στην αύξιση
του χύκλου
ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. (HSW)
unMu εογασιων του