Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3766o • ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Β. ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΙΠΕ ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

«Όχι» στο διάλογο
με το ΥΠΕΣ από την
Π.Ε.Δ.Α.
>> ΣΕΛ. 15

ΟΜΟΦΩΝΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Άμεση συνάντηση
με τον
Πρωθυπουργό

>> ΣΕΛ. 15

Δωρεάν μαθήματα
επιχειρηματικότητας
Δήμος Αγίας Παρασκευής

Επικαιροποίηση

οριοθΕτησησ

Σ

υνάντηση εργασίας είχε ο αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Γιώργος Καραμέρος, με αντιπροσωπεία του συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου. Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο
πλευρές, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της οριοθέτησης όλης της ρεματιάς καθώς και η εκπόνηση ενιαίας υδραυλικής μελέτης εναρμονισμένη με τους περιορισμούς
του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος
προστασίας της ρεματιάς.
Με βάση και τα αιτήματα που έχει καταθέσει εγγράφως ο σύλλογος, η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί την υλοποίηση των ανωτέρω, στο πλαίσιο σχετικής μελέτης που πρό-

κειται να προκηρυχτεί από το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών για τη λεκάνη
του Ποδονίφτη.
Ο Γιώργος Καραμέρος συμφώνησε στην
πρόταση του συλλόγου για την εκπόνηση
μιας μελέτης βάσης για την ιστορική εξέλιξη
της χλωρίδας κατά μήκος της ρεματιάς με
στόχο την ενιαία ανάπλασή της ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης.
Ως προς την κυκλοφοριακή επιβάρυνση των
παραρεμάτιων περιοχών, μετά και τη διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς, οι δύο πλευρές θεωρούν επιβεβλημένο το συντονισμό
των εμπλεκομένων ώστε να υπάρξουν ενιαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την
ευρύτερη περιοχή.

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

οι τεχνικές προδιαγραφές που
έθεσε ο δήμος Μεταμόρφωσης

Ταξίδι
στη
Μουσική

Εναρμόνιση με τις Απαιτήσεις του Νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων GDPR

>>ΣΕΛ. 9

«Πώς οι έξυπνες
πόλεις αλλάζουν
τη ζωή μας»
«Ναι» στις Έξυπνες Πόλεις αλλά με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, είπε ο Γ. Καραμέρος

>>ΣΕΛ.12

>> ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛIΔΑ 13

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα