Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TΡΙΤΗ

τώρα!

5

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟ ∆ΑΓΚΩΣΕ ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙ∆Α

Κοριτσάκι
10 µηνών
σε σοβαρή
κατάσταση!
ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Π.

Κινητοποιήσεις
για τα
χειρουργεία
ΣΕΛ. 5

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ∆. ΧΙΟΝΗΣ,
ΜΙΛΗΣΕ ΧΘΕΣ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4853/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΟΙ ΜΕΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΟΙ ∆Ε

Ο ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Θαλάσσιο µέτωπο:
Ώρα να «µιλήσει»
η κυβέρνηση

Εργ. Κέντρο:
Ηµέρα
δικαστηρίων

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 7

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΟΝΘΟΚΟΠΗΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

«Είµαστε εντελώς
απροστάτευτοι...»
n Τι καταγγέλλουν εσωτερικοί και εξωτερικοί φρουροί των φυλακών

µετά το επεισόδιο που αποκάλυψε πρώτο το gnomip.gr

ΣΕΛ. 4

«Χωρίς
µπούσουλα
για χρέος και
ανάπτυξη»

ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ:
Η ΦΟΝΙΚΗ «ΜΗΧΑΝΗ» ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΚΙΝΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗΣ:
ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

ΜΙΛΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ,
∆. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ Μ. ΟΘΩΝΑΣ

Από δεξιά ο καθηγ. Γιάννης ∆ελλής, η καθηγ. Πολυξένη ΝικολοπούλουΣταµάτη, η Κατερίνα Παναγοπούλου, ο καθηγ. Στέφανος Παϊπέτης και ο
µαέστρος Γιάννης Χατζηλοΐζου

ΣΕΛ. 13

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ
Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΞΑΒΙ∆ΗΣ

Σε κλίµα
συγκίνησης
ΣΕΛ. 3

Συγκέντρωση µε ελπίδες...

ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ∆ΩΡΕΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ «ΝΙΑΡΧΟΣ»

Τεχνολογικός
εξοπλισµός
στο 50ό
∆ηµοτικό
ΣΕΛ. 9

ΑΠΌΛΛΩΝΑΣ:

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

ΕΝΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΕΚΑΝΕ ΝΕΕΣ
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

Παναχαϊκή: Στην Απορρίφθηκε
έξοδο ο Φωτάκης η ένσταση

ΣΕΛ. 19-25

«Καµπανάκι»
για το περιβάλλον

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 11