Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
διοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 610-Ap. φύλλου 17.280 . Τιμή 0,60 € . Τρίτη 5 Ιουνίου 2018
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33791-Fac 255 10 30.35o» http://wwwproinoslogos.gr .
«Θησαυρός» για την Ήπειρο, η ήπια και ελεΥΧόμενη αξιοποίησή του."
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" TKANAMETINANATYEHI
ΟΜην μακατατηςανε ελεγι Τ
ης απορριης πλαστικων
απορριμμ ων, En pit Karar 24 λλον ο όρη μμα Καλαμπακα
01 Περιβαλλοντικοί όροι για το τμημα απο Καλαμπάκα
στέλνει η σημερνή Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία Του
ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΗ αδιχαιολόγητη καθυστέρηση για
Σε αναμονή του Ε-65 για τη σύνδεση
ΤηςΗπειρον καιμεΚεντρικηΕλλάδα
μας, μιχρές και μεγάλες επενδύσεις
Όταν"κουμπώσει» με την Εγνατία Οδό, η περιοχή μας θα μετατραπεί σε σημαντικό
κόμβο μεταφορών, αφού σ' αυτή θα καταλήγουν οι τρεις μεγάλοι οδικοί άξονες
Ami.. σαράντα
έχει περάσΕΙ Το βόρειο Τμήμα Του
Της VE0Τερης ιστοριας Της. H01ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
κονομική κρίση έχει αφήσει
μετην Εγνατία Οδό 0'
διάπλατα η επικονυνίατης Ηπεί.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μας, την οποία τόσο ακριβά έχουΗδη, με Την Εγνατία και την ΙοΗπειρο Εία κάτι παραπάνω από
με πληρώσει για πολλά χρόνια!
οΜαύρη κηλίδα» στις πανέμορφες παραλίες Της Hmtiρου αποτελούν τα πάσης φύσεως απορρίμματα
: Εντυπωσιακά αφού η Εύκολη προκ Νότο. Την
Εάν οι διαπραγματεύσεις για την χρημαΤοδότηση έχουν
ΕυΤυχή κατάληξη. Το έργο εκημάται on θα ξεκινήσει το 2019
Οουν συμ εριλάβαανάμεσα στους
λον αποτελεί έναν «θησαυρό»
σε Μουσεια-Δωδυνη-Βοϊδοματη
ορισμένε αλλα ουστ Χαςσε.
Για την Μακεδονια διαδηλώνουν
αύριο στα Γιάννενα οι Ηπει
:popa μά αλλά κα στη δε κάνον
:Εμπ μετο Ορυαι επιχε ρηματικων
ρώτες
Πάνω απ' όλα είναι
συμφέρον
Drav λοπόν και ο Ε-65 οουμτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ν κρίσιμες Χάλτες a010 για νέες Πρυτανικές Αρχές
Λαμπρές εκδηλώσεις και μια
Του Ιδρύματος σης αχές : για την ονομαοία nuvemav
«νότα» αισιοδοξίας στο Σούλι
vlloo διμοτράτηση η οδιοίουνδεση του με Ersuria
η Μακεδονία είναι μια και ελμα διαδικασίες ανερυφης : Την πρυπο ουλα για δογο
po uina μαελεί ολοκλήρωση Της : ΤΤόλας Της Μακεδονίας Είχε η ΕΤΙ,
του ερχομενου Σεπτεμ ριου, orAaΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ
τος να μην είχΕ
κοι για τις δύο πλευρές
στηΚΕ με θέρμη από διάφορους poΤΕΤΑΡΤΗ 06/06 IOANNINA : Δημοκραίας
rnuril was loa
αναγν pi
Aqoel : Tuuv, με αΤΙοτέλεσμα να επεκταθεί
o umopr
νες ετήσιες
Η όποια Βανδαλη επένδυση στον
An Νικόλα Μετσόβου συνιστα «υ Βριν»!
του παραπέμπει σε
: ότος κάστα Γιοανατης Χ pos : ισμοσφαιρα στο
Εοί διοργανωτεκαι το : ro ολοκαύτωμα
Σούλι
όπου,ημήθηκαν
γιαώο Πανεπιστημιο Ιωανννυν :
οίχον εμπο!ίου»
Ο επόμενος Πρύτανης και οι
arr' ότι συνήθωζ κι αυτό δεν
αφορμή κάποιες εΡ
-12η σελ.
ΣΧΟΛΙΟ «Π.Λ.»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
Διαπιστώσεις
ο ΟΣΤ.Τουκαλάς ordumsy.L
επιστροφή τουστον ΠΑΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ ΡΑ ΕΣ Όπ ο σκοταδισμός
Μια ωραία ατμόσφαιρα
βαδειαχερ.χε μετη κοιμ Τητα
Opor. Ko Toul An
HKAPAKARAS YAIN
op ολη
* eXEpe. Xipima 10 σκοταδισμός με την σκοπιμότητα στο
.Ακόμα και στην mo κουτή κότα αν απευθύνει
κανείς Το ερώτημα: «n Χρειάζεται για να πάρει
μπρος η μηχανή Της οικονομίας; θ' απαντησε : «Vo
Η σκοπιμότητα . μέρους Τουλάχιστον Τυν αντιδράσεων-επβΕβαιώνεται από Τον πρωτα υΜστικό ρόλο που εχουν αναλάβει
στις κνητοποιήσε ς κόμματα και οργανώσεις αριστερής πολΜ,
Σταύρος Τσουκαλάς βρίσκεται
πολύ κοντα στην επισ οφή ro
σον ΠΑΣκαθώζεμ ντελεύθερος
από Τον Απόλλωνα και Χας συνα μειωθεί η Νεργια να Παραχθεί εθνικός Πλούτος
ναεορεύοουν λεφτά στα ταμεία, να πληρώνουμε Τα χρέη μας και
6,77 απομένει ος π για κοινυνικές ελαφρυνσεις. Αυτά όμως auονόητα αποπούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάλληλη an
opapa, γνωστή τος πόσι και ως EK TOUTOU Παραλείπεται ανάλυση
κής κατεύθυνσης, επιχειρώντας να
Ο οσκοταδισμός» προκύΤΤ από Την άρνηση που επιδεκνύεται από τους Ειδήμονες ι ά των
για την εξόρυξη. Του είναι ήτημα που θα συζητηθεί,
τον σπορ
Avr' υπού, η χώρα μας γέμισε από δεκάδες γνωστές
-57 στα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα