Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΤΙΖΑΤΑΖΤΑΣΕ ΤΟΥ ΑΜΕΑ ΤΕΣ ΣΕΕΙΑΣΤΕΣ
Τρίτη 5
Ιουνίου 2018
Αρ. Φύλλου 6110
Τιμή 0,60€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ναΔήμος Ιωαν ομάδαν ezize
ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ
«Zephyrus II»
Στο Πλευρό της ομάδας «Zephyrus
11 CanSat-loannlna» συνεχίζε. να
στέκεται ο Δημος luovv τών. Μετά
την εγκριση επιχορηγησης Οφους
10.000 ευρώ από την Περφερεια
Hneipou και τις εηπλον 4000
ευρώ nou eveKpne με απόφαση του
το Δημοτικό ΣυμΒουλιο το ΠΕΘΕ
VIVKoD Enm
Τμήμα Η nelpou του
μελητηρου Ελλάδος και το φορητό
ψηφιακό Πλανητάριο- Planetarium
on the Go διοργάνωσαν ενημερωτικη εκδηλωση Ya τον Eupunarko
διαγωνισμό «CanSats ln Europe.
στήματος (ESA).
Ένας Ιητοκράτειος
στο Πανεπ στήμιο
Ενας ΠΠοκράτειος Βοτανικός
Knnos, στο npoa0λο του Μουσεου
Ιατρικης Ιστοιας του Πανεηιστημί
ου Ιωαννινων, το onoo εγκα νιά
στηκε Πριν λίγες ημέρες &νει μηνυμα στο εηισκεπτη nug η ελληνικη
φοση ειναι nnyn υγείας ομορφιάς
κός Knnog an°τελει μερος του μουσείου και ειναι δημιούργημα της
ΜΚΟ «inn°κράτης 2500 χρόνια.
Κουτσκνας διευ80νων συμβουλος
της APIVITA-APIGEA, E. 8
Αρκετά ενα τα Βήματα nou npenel va Yh ουν ακόμη Ya va SEKIVhoei το Εργο με τον en1σημο τιτλο «Στερέωση, anoκατάσταση αναστηλι ση και αναδει n re υρας Apdx8ου στην Πλάκα n no anid το Εργο της ano κατάστασης της
repupas Πλάκας n onoa κατέρρευσε τον φεΒρουάριο του 2015. Το unaupyelo ΥΠοδομών ελπίζει σε ότι καλύτερο
και ευεληστε, onug και το unoupyelo Πολπσμο, dTI το Εργο 8α Βρισκεται σε Πληρη avanuSn την tpexouaa 8epivn neplodo. Προσωρινος ανάδοχος aa6ebcanKe nav ano 15 ημέρες η εταιρια «Nnpkog, n onola, στο πλαισιο 8α
ηραγμάτευσης του un°υργείου με τρεις τεχνικες εταριες. Kaceaec npoog opd 2.9 εκατ. ευΡώ (xupiS ΦΠΑ, EE. 7
e e αι ο
Ηπείρου
&καουν φυσικου αερίου σε 18 Πόλος
σε Ανατολικη Μακεδονια-ΘΡάκη
Κεντρική Μακεδονα και Στερεά
δα καθώς και για tpoqodoot, anopu κρυσμένων Περοχών με φυσικό
αέριο κα8ώς ου επενδύσεις για τα vea
δικτυα, συνολικου οΨους 160 εκατ.
εντάσσονται για συγχρηματοδότηση Δημοσίων
BA, 4
AYEHMENH eA ENAI
ΗΙΟΥΡΙΣΤΙΚΗΚΙΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΑΛΛΑ
στο Πρόγραμμα
Περιμένοντας
«θερμό καλοκαίρι
δήγματα
«Όχι» στον
Τατούλη
Με τη λη5n της σχολικής χρονιάς
και των Πανελλαδικών ε5ετάσευν
αναμένεται το τουριστικο μηαμ στα
γραμματέας της ΠΕ ης ΝΔ Λευτέρης
Αυγενάκης, για τη διαδικασια
ψης με αυτοδιοικητιαα στελεχη ης
Πελοποννησου αντίστο xn EKdvns
Ερχεται νομοθετικό
πλαίσιο για τα μανιτάρια
χειρηματες του κλάδου συμηίπτουν
στην εκτμηση, ότι ερχεται ένα
#8ερμο» τουριστικά καλοκαίρι, nou n
περιοχη μας 8α καταρρίψει Kdae
σ00Kτας
ΣΕΛ. 3