Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Το Ταμείο
Δίκαιης
Μετάβασης
για τη Δυτική
Μακεδονία
γίνεται πλέον
πραγματικότητα

Παναγιώτα Ορφανίδου: «Οι
συνθήκες στο στρατόπεδο Πόρτη
θα είναι χειρότερες από τη Μόρια»
- Βούτυρο στο ψωμί των εργολάβων
τα διόδια στη Σιάτιστα

σελ ~ 12

Κ. Πουτακίδης: «Ας
επιλέξουν με ποιο νόμο θα
γίνει η μετεγκατάσταση και
απαλλοτρίωση του οικισμού»
σελ ~ 3

σελ ~ 15

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να επιβληθούν
επιπλέον διόδια
στην Εγνατία

ΚΕ.Π.ΚΑ.: Σχετικα
με την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Αρ. φύλλου

Ακούστε
live

σελ ~ 4

σελ ~ 7

6761

6

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

25 χρόνια η
τηλεθέρμανση
στηρίζει τον κλάδο
των υδραυλικών
- Ανοιχτή εκδήλωση
το Σάββατο με
βραβεύσεις των
πρωτεργατών
του έργου

σελ ~ 3

Άφησαν να
πεθάνουν
33.000 μινκ
σε εκτροφείο
στη Γαλατινή
Κοζάνης

σελ ~ 24

Άσκηση
ετοιμότητας
μετά από
σεισμό
στον ΑΗΣ
Καρδιάς

σελ ~ 5

Στο δημοτικό
σχολείο
Κλείτους η
λειτουργία του
Καλλιτεχνικού
Σχολείου

σελ ~ 9