Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
24!..
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ | :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 6ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 T4.:1 E-Αρ.Φύλλου: 1263 Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο αγροδιατροφικό
τομέας βρίσκει
ΤΟ δρόμο
Της αναπη
Ευκαιρια ΟΙΕθνων
συνεργασιών και προβολής η Θεσσαλονίκη
Σε μάντρα
της Θεσσαλονίκης
κατέληγαν
αυτοκινητα
Ταυτοποιήθηκαν ακόμα Τρεις νεαροί, για την επίθεση στον ΜΤουτάρη
>>>> ΤΕΛ.
ΠΑΟΚ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 11,1 εκ. ευρώ
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
Δήμος Θερμαϊκού:
εγάλη δικαστική
επιτυχια.
ατοχυρωση
248 στρεμμάτων
στην Επανομή για
γεωργική χρήση
Νέα αύξηση μετοχικού κεφα- ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κατά την Γενική! η αγορά 306 χιλιάδων μετοχών
λαίου ύψους 11,1 εκατομμυρίων Συνέλευση αποφασίστηκε με καταβολή ποσού τουλάχιστον
ευρώ αποφασίστηκε στη χθεσι- Ι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της! 102 χιλιάδων ευρώ. Εφόσον
νή Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ. | ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κατά 11,1 εκατομ-1 καλυφθεί όλο το ποσό, το
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα | μύρια ευρώ», αναφέρει η σχετι- μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ
(σ.σ χθες), Τετάρτη, 30 Μαΐου | κή ανακοίνωση
2018, στις 12:00 στην αίθουσα ΑΜΚ θα είναι ανοιχτή μέχρι και 1 100.029.632,40 ευρώ
Τύπου του γηπέδου της! τις 20 Ιουνίου με δικαίωμα
ιουμπας η Έκτακτη Γενική! παρατασης για εναν ακομη
Συνέλευση των μετόχων της 1 μήνα. κατώτερο όριο εγγραφής
ΠΑΟΚ θα ανέλθει σε