Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
*

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Ιουνίου 2018 | Αρ. φύλλου 164 | 0,50 €

Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, που συνήλθε
προχθές υπό την προεδρία της Α.Θ. Παναγιότητος, εξέτασε το αίτημα της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, που
υποστηρίχθηκε και διά επιστολής του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, για ανάληψη
πρωτοβουλίας επαναφοράς της Εκκλησίας
αυτής στήν κανονικότητα υπό τον τίτλο της
Αρχιεπισκοπής Αχρίδων, και αποφάσισε να
επιληφθεί και να πράξει τα δέοντα πάντα υπό
τους απαράβατους, όπως τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση της αρχιγραμματείας της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου, όρους των ιστορικοκανονικών αρμοδιοτήτων καί προνομίων του πρωτόθρονου Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2017
διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος
Αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2017, διαπιστώνεται στην Επισκόπηση του
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «ο πιστωτικός κίνδυνος έχει μειωθεί σε σχέση
με τα προηγούμενα τρίμηνα, πλην
όμως η περαιτέρω αποκλιμάκωσή
του θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας», ενώ
ζητείται από τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους
σχέδια.
Στην έκθεση διαπιστώνεται μείωση του λόγου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) προς
το σύνολο των ανοιγμάτων το
2017 (43,1% έναντι 44,8% στο
τέλος του 2016), ήτοι τα συνολικά
ανοίγματα από 237,5 δισ. ευρώ μειώθηκαν σε 222,1 δισ. ευρώ και τα
ΜΕΑ από 106,3 δισ. ευρώ σε 95,7
δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται
κυρίως στις αυξημένες διαγραφές

ύψους 8,1 δισ. που σωρευτικά διενεργήθηκαν την εν λόγω περίοδο.
Συγκεκριμένα, ενώ το σύνολο των
εξυπηρετούμενων τραπεζικών πιστώσεων συρρικνώθηκε με ρυθμό
3,6% το 2017, το σύνολο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε εντονότερα (κατά 10%). Η μεγαλύτερη μείωση ΜΕΑ το 2017
καταγράφεται στο επιχειρηματικό
χαρτοφυλάκιο και συγκεκριμένα,
στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων
επιχειρήσεων (-19,2%) και στο καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο (19,7%). Εξαίρεση αποτελεί το

χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών
δανείων, το οποίο εμφανίζει την εν
λόγω χρονική περίοδο οριακή αύξηση της τάξεως του 0,4% σε επίπεδο ΜΕΑ.
Η ΤτΕ εκτιμά ότι παρόλο που οι
τράπεζες έχουν προχωρήσει σε
πρωτοβουλίες για την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων,
όπως αναδιαρθρώσεις, αύξηση των
εισπράξεων, ρευστοποιήσεις και
πωλήσεις ΜΕΑ, έχουν σημειώσει
σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των επιχειρησιακών τους
στόχων και έχουν βελτιώσει την

ποιότητα του χαρτοφυλακίου
τους. Δεν υπάρχουν περιθώρια
εφησυχασμού. Όπως επισημαίνεται, είναι ανάγκη οι τράπεζες να
επιχειρήσουν την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό
των στρατηγικών κακοπληρωτών
και την εφαρμογή οριστικής λύσης
για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ακόμη
και αν επιτύχουν πλήρως τους επιχειρησιακούς στόχους που έχουν
θέσει μέχρι το τέλος του 2019, το
ποσοστό των ΜΕΑ στο σύνολο του
χαρτοφυλακίου τους θα παραμείνει στο υψηλό επίπεδο του 35,2%.
Συμπερασματικά, η επίλυση του
προβλήματος απαιτεί πολύ πιο
γρήγορους ρυθμούς. Επιπροσθέτως οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους
σχέδιο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στην περαιτέρω
περιστολή
τού
λειτουργικού τους κόστους.

ΗΠΑ: Δασμοί στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου
από ΕΕ, Καναδά και Μεξικό
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες πως προχωρούν
με την επιβολή δασμών στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από τον Καναδά, το
Μεξικό και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τερματίζοντας μια δίμηνη εξαίρεση και ετοιμάζοντας το σκηνικό για έναν
ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο
με ορισμένους από τους πιο σημαντικούς συμμάχους της
Αμερικής.
Ο υπουργός Εμπορίου των
ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος, δή-

λωσε στους δημοσιογράφους
σε τηλεφωνική ενημέρωση
πως δασμοί 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου από την ΕΕ,
τον Καναδά και το Μεξικό θα
τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα

(07:00 της Παρασκευής ώρα
Ελλάδας).
«Προσβλέπουμε στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων,
τόσο με τον Καναδά και το Μεξικό από τη μία πλευρά, και με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από
την άλλη, επειδή υπάρχουν
άλλα θέματα τα οποία πρέπει
επίσης να επιλύσουμε», είπε.
Ο Ρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι μπορούν να κάνουν η ΕΕ, ο Καναδάς και το
Μεξικό προκειμένου να αρθούν οι δασμοί.

ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ

Καφεκοπτείο - Micro Roaster
• Διανομή καφέδων & ροφημάτων
Δημητρακοπούλου 9, Τρίπολη
Τηλ.: 2714 000204, κιν.: 6942 950464,
6986 622350

Δασοτεχνική
ΑΡΣΕΝΗΣ

Πλέσσιας Θεόδωρος
& Συνεργάτες

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις • Υψηλής τεχνολογίας
μηχανολογικός εξοπλισμός • Εξειδικευμένο προσωπικό
με Μηχανολόγους - Μηχανικούς • Αξιόπιστες μετρήσεις
και ακριβείς ελέγχους οχημάτων

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος Δ.Π.Θ.

Παναρκάδων 16 Τρίπολη, Τ.Κ. 221 31
Τηλ.: 2714000214 - 6975857738
www.dasotexniki.gr

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

ΤΕΡΜΑ ΤΕΡΤΣΕΤΗ, TPIΠOΛH 221 00
THΛ.: 2710-232451 • FAX: 2710 235728
E-mail: [email protected]