Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη nouviou.
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Με 385ευρώ |
Θρίλερ με την απόφαση για χαλάρωση
των capital controls λόγω Ιταλίαs
Οι αλλαγές, αύξηση ορίου ανάληψns στα 5.000 ευρώ
αμείβονται 1
629.687
εργαζόμενοι
Από σαράντα κύματα
πέρασε η Απόφαση για
τη νέα χαλάρωση των
capital controls, καθώς
ο σεισμός στις αγορές
λόγω της κρίσης στην
στόχο να σταλεί και
μήνυμα ενίσχυσης της
εμιυστοσύνης στην ελ
ληνική οικονομία. Ο
σεισμός στις αγορές
λόγω Ιταλίας σήμανε
συναγερμό και συμ.
φωνα μ πληροφορίες
προβλημάτισε
για το αν είναι η κατάλνέα αύξηση του ορίου
αναλήψεων
φορίες, μετά από δια
Συμβουλίου Συστημι.
γώσει» μέχρι νεωτέΜε μερική απασχόληση και μέσο μισθό
385,53 ευρώ απασχοτο θέμα επανε.
καθώς
ότι αν μείστο συρτάρι
η Απόφαση για τη χαλάρωση των κεφαλαιων, θα
προκληθεί ακόμα με
γαλύτερο πρόβλημα
ου αγορές και καταέτες θα το εισέπρατ.
αβεβαιότητας, Η λύση
του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας,
αποφασίστηκε και υπογράφηκε δια περιφορας η Απόφαση για τη
χαλάρωση των capital
controls, αλλά με μια
ασφαλιστική δικλείδα:
δεν θα σχύσει από τις
αρχές Ιουνίου, αλλά
από τις αρχές Ιουλίου,
έτσι ώστε να υπάρξει
επαρκής χρόνος για να
νομία είναι επαρκώς
θωρακισμένη ή χρει
άζεται κάποιου είδους
προληπτική γραμμή
Τροστασίας, ότώς έχε
ζητήσει εδώ και μήνες
ο Διοικητής της ΤτΕ
αλλά και αξιωματούχο
της ΕΚΤ, έχοντας κατά
νου αναταράξεις ανά
λογες με αυτές των
τελευταίων ημερών
'Οπως επισημαίνουν
ργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και δηλώκής Ευστάθειας, αποξετάστηκε
γική Απόφαση, αλλά με
από την 1η Ιουσταθμιστούν οι κίνδυ
νοι και οι όποιες ενδε.
συνέχεια στην 11
Πάνω από 2 μήνεs
να πληρώσει το
Δημόσιο
εξελίξεις
Τράπεζες, Τράπεζα τα
της Ελλάδας και
υπουργείο Οικονομι- Που αποφασίστηκε σταθμιστούν εν
σών είχαν συναποφα
εναπ τη ολάκερ
το σκύλο χορτάτο»
μενες αρνητικέςεξελί
αποσκοπεί ομπρέλα ε
κατάλληλη στιγμή να
γίνει το επόμενο βήμα
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε εξ αποΤο θρίλερ αυτό αποτελεί μια ακόμα πτυχή
του σήριαλ για το κατά
αυτό, δηλαδή στην
προστασία από έκτα
κτα γεγονότα, που
| | |για τη χαλάρωση των
capital controls, με στάσεως συνεδρίαση πόσοη ελληνική κονοματερδιπλάσιο χρει
σεις προμηθευτέιχει
τονες χρηματοδότμακαι
ndos θα δείτε
αν κερδίσατε
στη λοταρία
τραπεζική, είναι εξαιρε
ευρωπαϊκών κρατών σε