Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Αριθ. Φύλλου 5542
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινη εφημερίδα Κοζάνης
Νέα τριετής Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας στη ΔΕΗ
«Έχει θετικό πρόσημο και τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά»
λέει η ΓΕΝΟΠ
κάθετα αντίθετος
στην κατασκευή σταθμού
διοδίων στη Σιάτιστα
ο Δήμαρχος Βοϊου
ΣΚΟΠιανο
Σελίδα 17
λύση η σύγκρουση σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ;
η εητάχυνση των εξελίξεων στο
ηεδίο tns διαπραγμάτευ°ns Aenvas
Σκοπίων για το θέμα ns ονομασία
tns ΠΓΔΜ, onus anotunuvetai και
ano tis δηλώσε!s του Ζόραν Ζάεφ
για «Καταρχήν συμφωνία» και
δημοψήφισμα στη χώρα του
Capital Controls:
Διπλασιάζεται
το όριο ανάληψης
10ο Τουρνουα
Ακαδημίας Ποδοσφαιρου
Νεοσύστατος
συνεταιρισμο
στην Κοζάνη
εκμετάλλευση
Σελίδα 24
του άγριου
Η φούσκα του αναπτυξιακού
προγράμματος
κάστανου
Ενα τοτικό προϊόν
Είναι προφανές, μετά την κατάθεση του re ριβόητου "Ολι
στικού-αναπτυξιακού n°γράμματος στη Βουλή, ότι η λέξη
ανάπτυξη-δεν έχει το ίδιο rεριεχόμενο για την οικονομία
βρίσκεται σε αφθονία
εδώ και πολλά χρόνια
στο Δημοτικό Διαμέρι
σμα του Πενταλόφου
του Δήμου Βοΐου Κοζά.
νης έβαλε σκοπό να
αξιοποήσει επιχειρημα
τικά μια ομάδα νέων ανΗ ανάπτυξη πρέπει να έχει ως βάση της τα πραγματικά κί
λογικό και σταθερό περιβάλλον. Έχει στόχους συγκεκριμέ
νους και αναγνωρίουμους. Του ουνδέονταμε τις rporobe
σεις που θα κινήσουν ε rEv6υσεις από το εξωτερικό αλλά και
Το πρόγραμμα nou έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, napa
τις κομματικές παράτες Που προηγήθηκαν στα αποκαλού
μενα αναπτυξι ακάτεροφερειακάουνέδρια, δεν έχει τίηοτα
γεννήθηκαν και ζουν
στην ορεινή αυτή κοινό
στόχο nou να συνδέεται με τις διαρθρωτικές n°λιτικές
συνέχεια στη σελίδα