Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήροα-Ε δότρια Σταυρίδου. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 1ΟΥΝΊΟΥ 2018
Περίοδος Β (1974)*
Ap.9όλλου 6880 11.641 0,50 €
| Παρουσία του ΥΠουργού κ. Νίκου nammo
Εναρξη συνεργασίας του
Ανοικτού Πανεπιστημίου
μετον Δήμο Δράμας για την
ίδρυση Σχολής Κινηματογράφου
Θα το φΤάσει
μέχρι το τέλος
ο Γιάννης Μπύρος
Συνεδρίαση Περιφερεαακού Συ ιβουλίου
Η έλλειψη σπιτιών
περιβάλλοντος χώρου Ιερού
Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας
!! στη Δράμα
Μέρος Tpito
Στη Δικαιοσύνη ηυπόθεση |
Προετοιμασία για ένταξη στο ΕΣΠΑ έπειτα από 50 χρόνια!
Καθαρισμός και αποχωμάτωση
2τη ραμ και δοσεις ο
στο Δ Δρος
ς συγκεντρώσεις
για τη Μακεδονία
της ρό
KOTONO ήτωνεπιδομάτων Πρόνοιας-στον αρχαιολογικο χωρο Κεφαλαριου ΚΕΣΕ Όσα λααθαπραμανατην Tevpm,
ΣΤΟ ΧΕΕΣΙΝΟ μας φαλο και στην
6 Ιουνίου στις 19.30, όΠΟς avopépel aarok
Αυτή τη στ ΥΙήδΕξάγετα ενδελεκής!
Μιλώντας χθες μετον προ οτόμενο της Εφορείας κ. Ευστράτιο Παπαδόουλο, μας εήγησε ότι πρόκοτα για μια
μεγάλη έπαυλη, η
που λείπουν, ενώ
ο υπόλληλος απομακρυνθημε h5η και η
unsee ση θα πάρα το δρόμο της δοουοyevecorEpa. Οπως τόΜοε μάλιστα, η πρίτη aaoaon ete
γίνει πριν από 50 χρόνο, από την αανηστη αρχαολόγο
Ευτυχα Κουρκούτη. Σκοπός των ατοχωματώσεων ο
μερα, είνοι να γία μερική ανάδειξη της έπαυλης, ώστε
στη συ éxeta να μπορέου το épyo αυτό να ενταχθεί για
lynExpuévo, συγκεντρώσεις θα λάβουν
χώρα σε Πέλλα, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες,
Κλιός, Πολύκαστρο, Λαγνοδός, Νέα Μουδανων, στο ισόγειο της οποίας σαοτα σε πολύ καλή κατάσταση αρχαία ovonoeia, με τα πατητήρια τους και άλλα
σημεία enef PY ασίας του olvou. H érouAn δοθέτυ επίσης
εξαίρετα ψηφιδωτό. «Η ανασκαφή exe Y(να πριν από 50
ρικήακε ο δήμαρχος κ.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.T
Οπως ετσημανα τέλος, «n έπαυλη αυτή ανήκο ουσιαστικά στον ευρύτερο χώρο των αρχαίων Φλίπτων, eivou
ουσοστκά άτωςλ4ε ηχορα, ηπεριφέρυατων αρχαίων
μάδα και Κατερίνη, έπεπα από μα σαρά
επαφών Που είχε η Επτροπή με arpoouπους της Τοπικής Αυτοδικησης καιτης Exσε κανέναν »
Χορο», μας είπε ο κ Παπαδόπουλος
κάθε πόλη, θα ανακονύθεί από την οικεία
δημοτική αρχή εντός των επόμενυν ημερών.
ότιη υτόθεση θα πό eito
ο αρμάκο nema com
dalo τα
Εγγραφο της ΚΤΥΠ ΑΕ επισημαίνει
δο τ κές και παννκα ο Η προβληματα στη διαδικασια Του νεου αερα γιας Μουδοπρ η ατης
δενδωροσόματα του Σ τομα ο να Γυμνασιου-Λυκείου στο Καλαμπακι eamw αλα ωση ε μα δ ν ές
πολίτες rqλοντα να προσελθουν κρατώντας την ελληνική σημαα Apda πρόσωπα
οκ, Μαράκος σημείωσε:-Εχουν Kamel
και συπερφορές δεν έχουν θέση στους
v ive a ποτε σετης Ανου:|
-Ο. επισημάνσεις εγγ
ακάκης σ ον
εντολοδαχους του την ξΕΧάθαρη βούλησή
του για το μα της ο μα ας τον Σκοmi . T ό όνομα ης Μα δοίας δεν
ΑΕ σχετ κά με Το ζ τημα κατεδάφισης ή όχι TWv υφισταμένων KT loav
τονίσω να ότι δεν υπάρ α κο ένα πρό
ημα με τους δω υο ους των νο(φου της
LT.x ΣυστάθηΚΕ Ε m
από την Πολεοδομ α Δρομος για να ελέγ
αντο κ
pio r peme
πωλείται. Η τριαχ λιόχρονη ιστορία της δεν
Του Θανάση ΠοΑμμένη
κουν στο Youp
Μεταφορών, exouv
Kada αυτή
βέρνηση του αγνοούν ποτελύς τη φωνή
των δυο εκατο uduv Ελλήνων Που &αδήμε, κινήσαμε τη
γα τη μελέτη ενός veou Krpou, για
ο-npueosTunog», axe aopληθεί μετο
θέμαμεαχετική δημοσίευση στις 22 ΜαρΡίο εται σταδικαστρια και στις 01ου-Ιτίου, με συνο του ητου δημάρχου Δο πλε404η ίατου ελληνικού λαού mu διαφοvd με την εκχώρηση του ονοματος της ΜαΜίκους το 201 4 και
η αυτή η υπόθεσ
Αυτές τις μέρες,
έφτασε στα χέρια
μας ένα έγγραφο,
το αοοα εστάλη
από την revur
σες δικαστηρίων της Δράμας, δεν θα
του κ Δημήτρη Δαλακάκη
ΣΤη διάρκαα αυτού του δ στήματος
μέχρι ouepa, έχει γνει σαφές ότι α Kr
ν στις κεντρκές πλατείες πόλεων της
Μακεδο ας θα urea!ίσουν στον Αλέξη
χώρας ότι οφελουν να εφαρμόζουντη βοΚΤΥΤτο Δήμο
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντε8ou !
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
αναφέρεται
ΦΩΤΟ Π.T
aropaaquéwn να προαστιστείτην ελληνικόΝα σημειώ°ουμε ότι το έγγραφο
ΕΧει κονοηοτηθεί και στο ΥΠ. Πακαι σχετικό τοογραφικό δογραμμα
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
κής Υοδομής. Τμήμα Meas
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
* mwripo Χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα