Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 01.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6046
Γερμανικός Τύπος.
Απομά ουνση CDU από το δόγμα Σόιμπλε
KvQ1ες αλλαγές των κανόνων που πρότείνονται
Νέο θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τις μικρές χαι μεσαίες
επιχειρήσεις να έχουν χαλύτεοη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μέσω των χQηματιστηριαχών αγοοών προωθεί η Ευροπαϊκή Επιτοοπη Αν χαι τα πλεονεκτήματα που προσ EQει η εισαγωγή στο
χρηματιστήριο για τις επιχειρησεις ειναι οριτο οτι σημερα τα
χρηματιστήρια της ΕΕ δεν είναι εύκολο να προσελχύσουν νέους
εκδότες για την εισαγωγή μιχρομεσαίων επιχειρήσεων
ΟΙ ΗΠΑ
υπέρ της
παραμονη τη
ιταλιας στην
Το υπ0UQγείο Οικονομικών
των ΗΠΑ θεοοεί ότι θα ήταν
Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. | Χαλύτερο για την Ιταλία wal
τις άλλες χοΟες μέλη της ενοαπό τον Ιούνιο του 2017 στην ενδιάμεση επαωζώνης να διευθετήσουν τις
νεξεταση του σχεδιουοοασης για την Ένωση διαφωνίες τους χωρίς να
Κάτω από €400
ο μέσος μισθός για 630.000
εργαζόμενους
Κεφαλαιαγορών, επεξεργάζεται αλλαγές
ώστε να προσαρμόσει τους ισχυοντες κανονες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στις
υπάρξουν μείζονες μεταβολές
στην οικονομική και νομισμα
τική ένοση, οήλί)σε ανώτερ)
στέλεχος του την Τρίτη,
καθώς η πολιτική κρίση και η
αναστατωση που πο)καλεσε
στις αγοές έχει αναδειχθεί σε
ένα από τα ζητήματα κλειδιά
ενόψει της συνόδου των υπονογών Οικονομιχών της Ομά
δας των Επτά (G7) αυτή την
TA111 EA:
Μιλώντας σε δημοσιογοάφοΜε μερική απασχόληση χαι μέσο μισθό 385,53 ευρώ
απασχολείται το 30% όσων εργάζονται στον ιδιωτικό
τομία και δηλώνονται μέσω των Αναλιτιχών Περιοδικών
Δηλώσεων στον ΕΟΚΑ.
Όλοκλήρώθηκέ η πώληση
του 5% του ΟΤΕ
112.Έξιο ματου χος τονισεετι
Οικονομικών παρακολουθεί
στενά την πολιτική αναταοακή στην Ιταλία, αλλά δεν βλέπει μέχQ1 τώρα συστημικές
Ολοκληρώθηκε σήμερα
τι στηρίου
Telekom άσκησε το δικαίωΤΟωτης αρνησης για την
Αθηνών η μεταβίβαση του απόητηση 24.507.520 κοινών
5% του ΟΤΕ ΟΤΕ +2,77% ονομαστικών μετοχών του
από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΟΤΕ, όπως προβλέπεται
Deutsche Telekom AG. Το σχετικά στην συμφωνία
ύψος της συναλλαγής διαμο- μετόχων μεταξύ του Ελληνι
Τα στοιχεία του Υποταμείου, που αφορούν τον Νοεμβράκρο)
σω του
υπτικά και αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της
εΤΧυοιας αγοράς εΟγασιας, με αιχμη την υποαμοι ομένη
προκαλούν την ανησυχία της
σ γκτον
Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηχαν τον
Νοεμβριο του 2017, από το σύνολο των 2.071.338 ασφα
λυναν τα ζητήματα μέσα
στην ευρο)ζώνη χορίς να
Deutsche Telekom AG, στην
προσχωοησε χαι το
ιενων
Όπως θυμίζει το ΤΑΙΠΕΔ ΤΑΙΠΕΔ.
οίνωση
αναχοι
ουνατοτητα να το κανουν
20/03/2018 η Deutsch