Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Η απομάκρυνση
έχ του ταμείου
EXm KOS o nowo Erda mor on oma vkor
Ζητούν 18 μηνες προθεσμια
γιά νά άλλάξουν το Σύνταγμα
Maybon91 ou avan pu pov ramya a
viac Kaloit pledat acco pa eno
Δίδουμε ονομα-Υλωσσα, ταυτοτητα
Ααμ krvou"μεθα
για erga omnes μεχρι 31/12/2019
ΕΣΤΙΑ
avtin FYROM NATO on
onodia στο σύνολο της δίν τό d0opa.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.06 ΜΕ ΤΗΝ EETLA
nt pirat enonsen aan
διαφωνεί με τον Διοικητή
Για την προληπτική γοαμμή-Το σχέδιο τοί! . Μονομούρά
ΤΑΕ ΜΗ ΕΛΛΗΝ
MAPLAPO
m w nipodiuel écoooomer:
to, ESM.SICuu σημερα tpdea
m.; klini-"EiAdulaw taie.tHit
Σήμερα |
rwo men " )
Παρά θίν' αλός
Στήν'Ελλάδα χτυπά όαφυγμός της Ναυτιλίας
Π Era