Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3764o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο Π. ΜαΝΟΥΡΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙα ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦαΝΗ ΚαΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠαΡαΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠαΙΔΙΚΩΝ ΧαΡΩΝ ΣΤΗ ΝΕα ΙΩΝΙα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚαΝ ΟΙ
αΠαΡαΙΤΗΤΕΣ ΔΙαΔΙΚαΣΙΕΣ ΓΙα
ΤΗΝ αΠΟΚαΤαΣΤαΣΗ ΤΟΥΣ

Καταγραφή
αστέγων στον δήμο
Νέας Ιωνίας
>> ΣΕΛ. 7

αΝαΒαΤΟΡΙΟ ΓΙα αΜΕα
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΜΕΤαΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απαραίτητη
παρέμβαση
>> ΣΕΛ. 8

ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ αΛΣΟΥΣ
ΤΗΣ ΝΕαΣ ΦΙΛαΔΕΛΦΕΙαΣ

Τα παιδιά
γιορτάζουν
το περιβάλλον
>> ΣΕΛ. 3

28Ο ΦΕΣΤΙΒαΛ ΓΥΜΝαΣΤΙΚΗΣ
ΓΙα ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΡαΚΛΕΙΟΥ αΤΤΙΚΗΣ

Ξεκινά η ιστορική
Γυμναστράδα

οταν η διοικηση...
παιζει
Μ

ε έντονη αλλά απόλυτα δικαιολογημένη
παρέμβαση του ο κ. Παναγιώτης Μανούρης,
επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης "Δημιουργία Αλληλεγγύη", ρώτησε τη Δημοτική αρχή
για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης
δημοτικών παιδικών χαρών.
"Τι έγινε και οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση
και τι παραλαμβάνουμε ως δήμος;" ήταν τα κυρίαρχα ερωτήματα του Παναγιώτη Μανούρη.
Μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Μανούρης ανέφερε ότι από τις αρχές του 2017 είχε τονίσει την
καθυστέρηση που παρουσιάζεται στο έργο των
παιδικών χαρών στην Νέα Ιωνία σε σχέση με άλλους δήμους (έφερε παράδειγμα τον δήμο Αλίμου όπου οι παιδικές χαρές ολοκληρώθηκαν στις
αρχές του 2016 παρόλο που ήταν περίπου ίδιες
σε αριθμό με τις παιδικές χαρές της Ν. Ιωνίας).
Όπως ανέφερε: «Προφανώς στη Ν. Ιωνία η επιλογή να μη γίνει το έργο με μία εργολαβία «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών με ταυτόχρονη διαμόρφωση των αναγκαίων
υποδομών» αλλά με δύο ξεχωριστά σε διαφορετικό χρόνο οδήγησε σε ναυάγιο την όλη προσπάθεια.

τρόμος στην
Μεταμόρφωση
Κουκουλοφόροι ληστές με τζιπ, έδειραν και
λήστεψαν 55χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος

>>ΣΕΛ. 9

επανέρχεται το
δημοτικό οδοντιατρείο
ηρακλείου αττικής
>> ΣΕΛ. 3

>>ΣΕΛ. 4

Ανανεωμένο με καινούργιο εξοπλισμό
και σε νέο χώρο

>>ΣΕΛIΔΑ 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα