Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
KIAKI
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
ΤΥΠΟΥΡα.pcio
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
1992-2017
YEARS
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4640-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Στο δήμαΟΧο Παιονίας ο γεν. γράμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΗΝέαΚοάλασεεύλογοχρόνοθακαταργηθεί
αφού μειώνονταί χαι οι Q0ές ποοσφύγων!
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Επενδύσεις στην πρωτογενή
παραγο γή με την κατάλληλη
χρηματοδοτική στήριξη
Την Τρίτη 29
Μαΐου 2018 ο Γε
νϊκός Γοαμματέας
Μεταναστευτικής
Πολιτικής Μιλτιά
σκέφτηκε το Δήμο
ιαιονίας, όπου
παρέστη σε συ
σκεψη υπό το ΔήΑπό aQστερά τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς. Πανάγιος
στος, Περιφερειακός Διευθυντής, 1
rector Αγροτικού Τομέα, Αλέξης Πολυτάχης, Επιχεφαλής της
Ανάπτυξης Εργασών του Αγροτικου Τομέα. Ιυάννης Ζαχαρής, Επκεφαλής της Συβολαιακής Τραπεζικής
ιάννης Χανιωτάκης, Senior Diσελίδα 12
Γκουντενούδη για
θέματα που άπτονται της διαχείρισης
του Κέντρου Φ
ξενίας ποοσφύγων
Στον Ανδρέα Βεργίδη η
ηγεσία της ΝΟΔΕ Κιλκίς
μεταναστών της
Νέας Καβάλας.
σελίδα 5
σελίδα 3
Τριπλή παράταση για δασικούς
χάρτες. Μέχρι 317 για Κιλκίς
Συγκεντρώσεις για τη Μακεδονία
σελίδα 5
Μουσικοχορευτική εκδήλωση
6 Ιουνίου σε Κιλκίς-Πολύκαστρο
Ενηλίκων ΑΕΚ
σελίδα 5
Τις δεκατρείς μακεδονικές πόλεις στις οποίες θα πραγμα
τοτοτηθούν συγκεντο σεις την επόμενη Τετάρτη ανακοίνωσε
με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτρατή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. ΣυγκεντQ(σεις θα πράγματοποιηθούν στις εξής πόλεις. Πέλλα, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες
Κιλκίς, Πολύκαστρο, Λαγκαδάς, Νέα Μουδανιά Έδεσσα
Φλώονα, Καστ0Qu , Πτολεμαΐδα χαι Κατερίνη. Το αχουές
σημείο που θα συγκεντφωθουν οι πολίτες σε κάθε πόλη θα
αναχοινωθεί από την οικεία δημοτική αρχή.
σελίδα 3
Δευτέρα
Ιουνίου
Εμβαθύνει τη δημοκρατία και
τον λαϊκό έλεΥχο ο "Κλεισθένης!"
Εναρξη 7.30μμ
Ok, Δημήτρης Αγαθύπουλος αναλύεισε συνέντευξή του όσα περιλαμβάνει ο υπό κατάθεση
"Κλεισθένης 1". Απλή αναλογική
τοπικά συμβούλια, εκλογή μελών
επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο και σχολιάζει τη μέχρι
τώρα πορεία και τα πεπραγμένα
της δημοτικής αρχής Κιλκίς. Τι θα
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς αυτ°διοικητικές εκλογές
σελίδα 7
HERHITNIDE
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
HAHNHRRRARR
Γεν. Είσοδος 34ου
Οργάνωση: ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Συνδιοργανωτές; ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΚΙΣ
Χορηγός Επικονωνίας:ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ