Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Συνεχίζει και ο "ρχηγός
Παρασκευή 1
Ιουνίου 2018
Αρ. Φύλλου 6108
Τμή 060€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 I fax: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoagones.gr
ΕΦ'ΟΛΗΣΤΗΣΥΛΗΣ
ΔΗ ΟΣΕΙ ΣΤΟΥΜΕ Σ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΜΟ ΤΟΥ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ YIEIM.
«ΑΔΩΝΗ»TOMSEPERS
«Δεν Πουλάμε, avt&que
στην κρίση, Προχωράμε »
EE maM PR.
Με την ευχή στην επόμενη
επίσκεψη να λειτουργεί"
την εικονα ενος καρα800 nou
nopeoetol εν μου, καταιγιδας με
ΥαλακτοΒιομηχανιας «ΔΩΔΩΝΗ
Torn Seepers (Top Σιιερς), to npul
tng Π4ntng, στη διάρκεια συνάντηκουν μέσων μαζικής ενημερυσης.
στο χώρο του εργοστασιου. ΣΕΛ.3
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ANAPEA EANGO
Εκανα τον τεσσάρων TOMY
tw loawfvuv στα δύο κυρια
τεσσάρων Τοπικών Ομάδων Υγειας
(TOMY) των Ιωαννινων Που για
mv ώρα συστεγάζονται σε zeDYn
στην οδό φλκης Enaipelag, η μεν
In και 2n TOMY, και στην odo
Ιωανννων στην Ανατολι, η 3η και
n4n τΟΜΥ. Τα εγκαινια έγιναν ano
uspunoupyoo na
για τους ε αρτημένους δι φόρων μορφών. napeam o Yn0upYdg Υγειας Ανδρέας
ανδός στην apoualaan τυν δράor' to anoYepa tng ΠΕμπτης. Υπουργειο Υγειας. Νοσοκομειο, ΚΕΕΑ και ΟΚΑΝΑ υμπράτουν με m xpnato&
tnon του ΕΣΠΑ για να λεηουργήσει μια δομη Που 40 tng UndpxEl drupa μόνο στη θεσσαλον1n
ΣΕΛ.7
έσκαψαν στο Yepipi Μίσιου!
KOmtag nou avupetunizouv Πολλά
netprva Yepopla στο Ζαγορι. λόγω
τυν καιρικών συνακών και της
Φ8ορας του χρονου, Undpxouv και
Με παλμό και κόσμο η
απεργιακή κινητοποίηση
των Ιωαννίνων
mn8ος σωματειων 4χεζόμενων,
αλλά και φοπηηκών συλλογων και
κατά καιρος ηροκαλοον Ζημιές
αναζητυντας 8ησαυροος στα Ba8pa
η στο σώμα των γεφυριών. ΣΕΑ. 9
της Τετάρτης. στη συγκέντου an
μπροστά στο Εργατικό Κέντρο και
mv nopela nou ακολο08ησε στους
κεντρικος δρόμους της noλης. στο
πλαισιο της 24ωρης nave&νικης
δρασης και απεργιας της ΓΣΕΕ και
tng ΑΔΕΔΥ. Ο Epnopxdg Συλλογος
Ιωαννινων enlang, ebc1 an0Φασισει
to 3ωρο κλείσιμο των καταστηματην και συμμετοχη στην anePYan
Η revnen Zvaiuan Ηνωμένων
ΕΑνών με σχετικό Ψήφισμα διακηου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλα
Χωρίς νερό για 24 ώρες
νώνει τη Δευτέρα 4 Ιουνιου και ώρα
630 to anoyEUpa μια ΠοδηλατοΒολτα με χώρο εκκινησης to Δημοxelo
ΝΕΓΑΛΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΠΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 8