Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ούν σελίδα ΕΛΠΕ και ΔΕΗ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ 0,50 E
5235 Πέμπτη 31-5.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Folli Follie
προαναγγέλλει
Ελλήν
Γιατί αναγκάστη
κε να μετατραπεί σε Α/Κ
και οι ανατροπε
Συλλογικές αγιογές διεκαποζημία)σης
μηνυτήρια αναφοοά για ποινιυθύνου, για την υπόθεση της
Folli Follie, παουναΥΥέλλει με
Ένωση
moi, εξέδοσε η
Ένυση, αναφερει τα εξής:
«Η Ένωση Ελλήνων Επεν
δυτών, με δεδομένη την επι 24
ημέρες αδράνεια της αρμόδιας
ελληνιχής εποπτικής αρχής
σχετικα με την πορεια της
μετοχής της Folli Follie και την
εντος αυτου του
στηματος, ανακοιν(ονει
1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΜΕΙΟΧΟΥΣ FF I looma
λεί όσους έχουν ζημιωθεί
ΑΥγκο της επένδυσης τους σε
μετοχές της Folli Follie
Ελλήνων Ε2er 2209146 2 α
Επενδιποον, στο 210
μείωση των συντάξεων
3633104 , 210 2209146 χαι
[email protected] helinas.gr για να
δηλώσουν συμμετοχή στις προς
κατάθεση ομαδιχές δικαστικές
προσφυγές διεχδίκησης απο- Την άποψη ότι δεν υπάρχει μιλάμε για éξοδο από το
παράταση του μνημονίου ή νέο
Μνημόνιο και έχουμ
ε "υέρα
2. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ την 1 μνημόνιο, όπως υποστηρίζει η για να κάνουμε διορθωτικές
υποβολή μηνυτήριας αναιρο- αντιπολίτευση, εξéqouσε ο κινήσεις».
ρας για την διερεύνηση διάτο- Υπουργός Περιβάλλοντος και Οπως είπε ο Γιώργος Σταθάκαξης αξιόποινων TQάξεων Ενέργειας κ. Γιοργος Σταθάκ- ης, τα μέτρα της μείωσης συντα
Πώς η νέα οδηγία της ΕΚΤ για προβλέψεις στο 100% της
αξίας του δανείου καθιστά πιο επιθετιχές τις τάπεζες. Τι
άλλαξε στις balloon ρυθμίσεις. Άμεσες καταβολές δόσεων
κεφαλαιου, «χορσες» στα χοστη και στις επενουσεις και ποιτην διενέργεια χρηματο
ης.«Το μνημονιο τελειωσε, υποοστά μου έχω μόνο ένα χείμενο
εων και αφορολογητου μπηκαν
λόγω του βέτο που είχε το ΔΝΤ
αλλα αποφασίστηκαν μα ί με
αντιμετρα που θα ισχύσουν με
την επίτευ η πουτογενούς πλεοπιστωτικων σι
οτικοτερες ε ασφαλισει απα τουνχαισιν
τη μετοχής, σ αποτυπα της συμ υναςμε τους θεσμου που
προσ4οετης ανυο ης ανα ο- ειναι το αναπτυξιακό σχέδιο της
ρας για το σχανοουο του
AI il IETE.3. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ | Kupegv,,
για την αποστολη σει οις επιως παι νουν οι
τ απε ες.
Κυβέρνησης», είπε ο Γιώργος
Σταθάκης, λ&γοντας ότι η συμαωνία με τους δανειστές δεν
συνιστά
νάσματος 3,5% του ΑΕΠ.
δεχθούν την πώληση αξιόλο
γων περιουσια? ουν στοιχειων
αποτε/ εί, συμ4a)να με τοαπε
ζιχά στελέχη, τον βασικότερο
Balloon ρυθμίσεις, οι οποίες
Όπως είπε, ο «νόμος κατοσυνοδεύονται,
αυστηροτεοου όρου επι.
βάλλουν οι τράπεζες στις υπεόμως,
«συμπληρωματικό ory'αλου δεν θίγει οτε ένα
ευρύ για 2 στους 3 συνταξιούχοxτόσο προς την Επιτροπη Kepry00άς καί την Ευοωπαϊ
μνημόνιο»,
αναφορά
υς», με τους δημοσιογράφους
κή Αρχή Κνητων Αξιών καί μεταρρυθμίσεις που χρονικά
Ανοοών ( ESMA) , όσο και | δεν μποοούν να
προς τους άμεσα εμπλεκό,ενο- ως τον Αύγουστο του 2018
υς400είς Folli Follie nou QCM Ο Υπουργός Περιβάλλοντος
ιένες
ια το
κπομπης να του
χατα τους τελευταιους
σε: υια ποσ TCzt εια να αντιμεπου τελικο
σημαίνουν ότι
θα επηρεαστούν είναι 950.000
είούν
θα συνταξιούχ
όλα τα απαραιτητα στοιχεία
ωστε να ενημερωθουν επαΟκως οι επενδυτές και να
out μισυενον ανειον. Η αποοθυμια τον ασικων μετο ων
συζητησει ανά την περικοπη κάλεσε την αντιπο/ ίτευση «να
τωνσυνταξεων και του αφο -μην επενδυει πολιτικα στην
owym του μαζί με τα μετρα και μείωση των συνταξεαν, οσοι
τα αντιμετρα που έχουν συμφωνηθει , διότι όπως επεσημανε
«τα τελευταία δύο χρόνια πέσουν έξίο'», επαναλαμβάν°ν
υπήρχε σημαντική δημοσιονομι -τας ότι μετά τον Αύγουστο
νουναριαο η πρακτιχη
εκλείψουν οι
νδύουν στην καταστ οφο- να βάλουν «υράσχο» χρήμα
λογια των συντάξεων
για χειραγιο ηση της τιμης τη,
μετοχής ή για χρήση εσυτου.
στις εταιρειες τους η να αποσης από ορισμένους επεναπόδοση, χάρη στην οποία
Κυβέρνηση θα συζ