Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Ανεςαρτητα τα μέτρα για το χρέος απο την ενεργοποιηση του προγραμματος του ΔΝ ! »
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5234 Τετάρτη 30.05.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΣΕΒ: Μένει
ο Θ. Φέσσας, Στα 31,8 δισ. το «φέσι» των ασφαλισμένων Στα 90 εκατ. οι οφειλές αγροτών και
ταθάκής
οργανισμών άρδευσης στη ΔΕΗ
του Θεόδοοου Φέσσα ως
0001, του ΣΕΒ και
παράλληλη ποόταση να ανα
Ευάγγ
ηναίος Αντιπιοε
ένες αρ
στο Διοικητικό Συμ|ούλιο θα
μοδιότητε
TooTELVEL TO
σμου, στη Γενική Συνέλευση
που θα διεξαχθεί την Τρίτη.
A -για να γλιτώσετε φορο
σια 1 ενική
Μέλη του ΣΕΒ θα κληθούν,
Πεπραγμένα)ν για το 2017
την οικονομική χρήση που
, τον
έληξε (
και τον
Προϋπολογισμό για το 2018,
Συντάξεις Ιούνιου 2016
Θα αχολουθήσουν οι αρχαι| Π τε θα καταβληθουν
Αναλ τικά ημερομηνίες
λίου και Γενικού Συμβουλίου
του Διοικητιχού Συμβουλίου
ετα, στο
EE: 11:ERI
του ΣΕΒ προτείν
σύμα της Γενικής Συνέλευσης, Θανανέ οση τηςσοητείας
πληρωμής ανα ταμειο
Ποέδρου του ΣΕΒ. Ποοτείνεται, επι
ηναίος να αναλά
χαταβαλ ουν τις συντάξεις
στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα
βει Αντιπρόεδρος με αυξημε- Το χρονιχο διαστημα απο τις
νες αρμοδιότητες στο Δ0ix- I 30 Μαϊου μέχρι τις 4 Ιουτικό Συμβούλιο.
Στην Τουνή συνεδ2ίαση θα | συνταξιούχους οι συνταξ
νίου, θα χ
αταβληθούν στους Τετάρτη
o | του Ιουνίου του 2018
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλ.
λει τις επικουρικές συντάξεις στις 04 Ιουνίου 2018
ημέρα Δευτέρα
Υπάρχουν ακόμη κάποιοι κωδικοί-κλειδιά του εντύπου Ε1
της φετινής φορολογικής δηλασης που θα πρέπει να προσέξουν και να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι για να
κατοχυρωσουν οι καιώματα εκπτο)σεων η απα
Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στην απογεαπο το
σιας Γενικής Συνέλευσης του | Το Δημόσιο θα καταβάλ
ΣΕΒ, την οποία θα τιμήσει με λει τις συντάξεις στις 30
την παρουσία του Ο Πρόε0-1 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη
Ταυτόλοιπα Ταμεία του
Υπουργείου Εργασίας
Το ΙΚΑ θα χαταβάλλει τις χαταβάλλουν τις συντάξεις
θα απευθύνει ο συντάξεις στις 30 Μαΐου στις 30 Μαϊου 2018 ημέρα
Η συμπλήρωση των να
συγκεκριμένων χωδικον δικαιώμα
όπιος Παυλό
τα εκπτωσεων
ιναι αναγκαια ω( ε το και απ
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει
ομιλητής θα είναι ο πρόην | τις συντάξεις την 1η Ιουνίου
σίπρας, ενώ κεντρικός
σύστη
μα TAXISNET, φορολογούμενους πληρΟι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων, Σουάτον Ασφαλειας και Πυροσβεστικού Σώματος θα
καταβληθούν στις 30 Μαϊου
κατά την εκκαθάριση των
φορολογικων δηλωσεων,
ουν τις προυποθέσεις
ιανός Εξωτεριχαν τη treg
Gabriel. Η απογευματινή
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις
συντάξεις την 1η Ιουνίου
ολοκληροθεί | 2018 ημέρ
με την ομιλία του Ποοέδρου
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα 2018 ημέρα Τετάρτη