Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ισαακίου οσίου, ήγουμένου της
αι η παράταςη
ΟΕιρετικάΕμοιάτείτικάμέδρο Ελλάδαεται:
Όθίασο
δημοφιλείς. Όταν
ρήσει με την ψήφο του έθνικό πλούτο. Μπορεί
νά αίσθανθεί «δημοκράτης», καί ας έχει ψηφίσει
τωρά και στην
ται να έκποιηθούν ΔΕΚΟ. Ζούμε, δυστυχώς, σέ
μια πατρίδα που την έλκύ
Άδεια ομιλίας στον χοοευτή υποψήφιο Πρόεδρο
ρόλους, γιατί δέν ξέρουμε τις άπαντήσεις.
"Ερντογάν γιά τί
κές εκλογές έναν πολιτικό που διακρί
έτών πρέπει νά ξέρει λεπτομέρειες για τή δολο!
ρος τον τουρ ικού
φτεται; Διότι αυτή είναι ή δραστηριοτης γιά τήν οποία ε
Ελληνικών Αρχών, έχει άφεθεί
ποο, ένας νέος πρέπει ν
ξέρει για τη δολοφονία Λαμπράκη για δύο βασι
- | Μουχαρρέμ
που έλπίζει να αμφισβητήσει
την παντοκρατορία τού σημερινού Προέδρου. Αλλά πώς θα το έπιτύχει οταν οί
φέρθηκε ή Αριστερά στήν Δεξιά μετά τή δολοπρωθυπουργού της ΕΡΕ, «ποιός κυβερν
αυτουργό της δολοφονίας». Για να θυμάται ότι
ι πώς ή ΕΔΑ άγνόησε τ
έκανε μιαν έξοχος ήγετική έμφάνιση,
ραε γεν προκηρύξει έκλογές. Καίτη.
ία συγκέντρωση άντίβαρο σε αυτή
ιτική δράση του, περιλαμβανομένων
και τον άγορεύσεών
αυτόν
νες» κατά του,Ερντογάν, Πώς θά τό έπιτύχει όταν ό ίδιος μέ τό έκλογικό έπιτεπέρασαν πενήντα χρόνια άπό τότε-γενιές γαμπέρασματι ή έπιλογη του άποσκοπεί
Θρακη Έρχεται μαλιστα, αύριο νάκα
ώνουν, δηλαδή, την Θρακη μέ μια μου
σουλμανική χώραστήνοποία είχαν κατου ένθυμίζουν «περ
ουρκους μεταναστες απο ολη
παρηγα και να
δηλωνει ό ίδιος ό Ίντέ
τι στις 24 τού
«Κέντρο τουρκικής νεολαιας . Προ
την Εύοπή, η οποία ηρνήθη νά φιλοξενήσει προεκλογικές συγκεντρώσεις
ει και
ίδιος την
εκλεγμένος πρωθυπουργ
λόγος που οφείλει ένας 17χρονος νά γνωρίζει
άντίπαλον«μεταρρυθμιστικό» δέος έναντι τοϋόπισθοδρομικού σουλτάνου:0
ένας πρώτος
ιάνα σοβαρευθούμε ομως: Οκεμαλιστης υποψηφιος πρόεδρος δεν ειναι ο
ανθρωπος πού θα χόρευε ζεϊμπεκικο με
ρά έφ αρμόζει ήΆγκυρα
Αλήθεια, ποιος τού έδωσε άδεια νά μετα ερει σε ελληνικο εδαφος την προε
κλογικη εκστρατεια της χωρας του; Σε
ποιούς θά άπευ υνθεί, άφου ειναι γνοπου Ίντέδένθά χορεει ιμπέκικο.
Θα μιλησει σοος, για τα 18 νησια που
κατα το κόμμα του θα πρεπει να διεκδι
κήσει ή Τουρκία. Θα διατρανώσει τι
με μάλλον άσυμβατα προς τόν κεμαλι
στρατεια του
ιστορια της δεξιάς παράταξης. Στο
μετρο μ
καποιον Ελληνα ομο ογό του, οπως κ
λιστα, που ο άνακριτής της υπόθεσης Λαμπράραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας τό
λιτευτική ιστορία της παράταξης.
ποιοι στό παρελθόν. Κατά τον ίδιο τρόρήστος Σαρτζετάκης, διαδέχθηκε τον Κα11 έμείς θά τόν άκουμε άμήχανοι.
ία του αποτελεί έναν από τους Πολλούς κρίκους της μακρας αλυσίδας που οδήγησε στην δικτατορία. Ό Λαμπράκης δολοφονήθημας! με Brexit-Οιένουνση
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
: r o ταχύτητ οντα
υ παρακράτος σε συνεργασία μ
α, που δρούσε στό
στήν διαδρομή θεαματΌρεξη νά έχουμε, νά
ευρέθη χ6es στήν Λιβα.
ση! Μία τοπική έπιχείρηTOU κόσμου! Καί
καταγγείλει τήν θηλυ
σε πρατος τό τυρί κα ύρος του βασιλικού θ
οδήγησε τήν χώρα στην αστάθεια κ
τή. Και τούτο, μολονότι Μακεδόνας οφειλε τον
διορισμό του στην πρωθυπουργία, στο Παλάτι.
υπόθεση Λαμπράκη έπικύρωσε την ηδη διαμορ
φωμένη αποψη στον Καραμανλή οτι έπρεπε ν
έγκαταλείμει τήν χώρα γιά νά μήν συγκρου
ΡΑΧΗ στήν ,Ιταλία
έκλογές σημαίνουν και την έναρξη τής πλένκρίσιμης χρονιας για το μέλλον
Κομμισσιόν.Αλλωστε, ή έπέκτα.
σις τής ΕΕ προς τα Βαλκάνια άποτελεί τον νέο ζωτικό οικονομικό
χώρογιάτήν Γερμανία και το εύρο.
ήμέρα τής Ευρώπης για να άπεύθονουν ένα ήχηρό μήνυμα γιά τό μέλλοντής Ευρώπης και μάλιστα λίγες
ήμέρες πριν από τις ευρωεκλογές.
πλησιέπρ οσοκομείο,
στην καλύτερη περίπτω.
τής ΕΕ. Οι κάλπες στην Ιταλια
πού μπορεί να μετατραπούν σε δηΕξ και η δυναμικη παρέμβασις
τοϋ Βερολίνου, και στο ζήτημα τής
Στις 23 26 Μα ο οί Ευρωπαίοι ά
κληθούνστις κάλπεςγυνά άποφα|
σουβλάκι-οιδηρόδρομοςΕΧΕ μ ος 201 μηρα!
ποιήθηκε! Φυσικά στήθηκε, σε κεντρικό σημειο
Μας πήραν τήνθάση οι
7πλο, ΕΟΕΤό rpon.
γαλύτερο, ήλικιακά, δένδρ στήν Et parm, πού
και οδηγηθούμε στην άνωμαΙ
ματοποιηθούν
περιοδο που
τυχαία κατη χθεσινή δήλωσις τού
υπουργού Οικονοέπιθυμούν να προχωρησει ή ευροπαϊκη όλοκληρο σις μεμείο σητής
εθνικής κυριαρχίας ή αν θ
προσεγγίσεως των δυτικών Βαλκανίων, ενώ παραλλήλως άποχαιρετα ένα από τα πιο ισχυρά μέλη
ταραχή στήν' Ιταλία καί τό
τεινουν την αναγκη γιά
στό μπλόκ.Στις29
κή ανα
να παραμεινει κατα
ον η και χορις loyu
Άλλωστε, η Εορο πη τών πολλών
σμενη χωρις
τής πό erydviXpaε, μία είδική σιδερένια καmal
έτών στήν βόρειο Ελλάπε
έχει γινει άντιπαθής στό κόμμα». Γι αυτά
του ευρώ οσο και του
ιτς), η Βρετανιαάποχωρείαπό τη
ΕΕκαι οι υπόλοιποι «27» έχουν δεσμευθεί για μία ισχυρή απάντηση
στην Σύνοδο Κοροφης στό Σιμπίου
200 κιλά κάρβουνα.
βλάκ, πούμετά άπλαν
ενδεχεται να γινουν μελητής"Ενοσες οος το 2025, ένοή ΠΓΔΜ και
ή Αλβανία άναμένουν την έκκίνηση των διαπραγματεύσεων μέ τήν
συνεργών. Είναι, δμως, αύτη ή έπιτυχη
πού άποτελεϊ τό άρχαιοιας είναι πιο αξιόπιστοι
χρόνο τέτοιες σήμερα. άνακάλ
αντή δΕΧΕιδπ όρισμένο
ήμερες στήν Αγγλία, yhEό άστειο μπορει
παίζεται; Δεκάδες«manλήσει ένα κεράλι τυρί καί
ζουν άκραιές αλλαγές κλίΠόσοι θυμάστε τον Κωστή Πέρατικό;
λέτη του μπορεί να βοητικοδίαιτης έπιχειρηματικής έλίτ κήρυξε ο ΠρόΝΑ
Στόοανητό» μου, πού τό γν0pJov τότε λίγο, μού τηλεφώνησαν κόποιοι φλοι κι ά άμαάτας ό Kaoris
Πιρτικ s. μέ τόν ότοίο μ8s σ νέδεε
4οιβαία kriμηση, a ploS λόγω τής
άγάπης στή μουσική και τήν Kodpa
χονόμοι πού διέκοπταν τήν κυκλοφορία. «Τί τρέχει;» ρατώ έναν
άστυνομικό, στήν γωνία Μιαούλη
καί Χαρ Τρικούπη. «Κάποιον σκοτάσανε. Μάλλον ή 17 Νοέμβρη,
νομίζω έναν περαστικό» μού λέει
cods. Τηλερωνώ στήν bφημερίδα.
Κωστής
μου. Εμοατής «γραμμης Ελένης Baχου, ή ότοία μού Beyeono!Έλληves due α
ματική Ορτή και ehoue σέδεύτΣΕΛ 4
Χει τελειώσει
ρηθούν τα δάση στής σύγχρο145 κλιματικ85άλλαγες
Στήν δίκη τής 17Ν, ή oboybea
πρότανΕ ώς μάρτυρα κατηγορίας.
Eat, ήλθα πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ
Πάρτυ μέ σαμπάνιες
hTE|θή
Χουμε όνΤό παιρνουν στό
Διαβάστε τά άοθρά
28ης Μαου του 1997
τικής Εκπα δεύσεως, κατέβηκα στόν
πάλι «τί bive, ».-H
οευστοτητα»
Ταμάνου, πού μού
mpcol mp οί γιά νά μο #xmei, fin
χε τηλεφωνήσει
4ο δροφο, στό γραφειο
you Πουλίδη, πού διη Α Ετήμεγάλη έταιρεία κρουαζιέρας «Festivals
wstben a κό κίνητρο. Εδα boivr
καί τών «Εκτελεστών» καί δέν τά
ξεχνώ ποτέ. Τάξονα α, στην «MapΕναι άπό τις στιγμές πού ή
Οργή γίνεται ναυτία, πού σέ κάνει
κλασικά-χι μό πορτοκα , Χάαμα
δέν θα εκδοθεί αύριο ΠέKle
μα% ούτΕ αύτή ύπάρχει πιά), πέρασα άπό την παλιά μουΥΕτονά, στό
κυκλοφορ
πάρχει ο τε
, κ d
mera άΑ.
σου καί λέ5
giv» καί
Βασίλη Σ portm, γιά κοτέ κ
απά με ημέρ, Τήρα Τόν δρόμο γιά
(Xapis νά τό γράφουν)
cPt, φάγανε τό παιδί, μέρα μεσημρι» λέει ό παρκαδόρος. Σ λίγο ρχονται στελέχη άπό τί5γρω ναυτιλ λε omome στήν
Ευρωσκεπτιχισμου»
κέρδιζε borr0μμύρια
πρώην ύπ0up
Ξαφνικά, περιπολικά, μοτοσυκλέττες, σειρήνες, άναταραχή, τρο-