Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Αίθουσα
ΜΙΛΤΟΣ
ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
Ο χορός του
Ζαλόγγου και
ο Σολωμός
Σχολή Γονέων
με θέματα
υγειας
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETCE 150 TIMH O S0
napaoxzun 25.5.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aAehnivaw 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 lemail: [email protected]
Η χορωδία Λίγεια Γρεβενών στην Καβάλα
Στην 22η Χορωδιακή Συνάντηση Καβάλας Που διοργάνωσε
LKTE0 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
με Πολύ μεγάλη επτυχία ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής της
πόλης, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ, το Σάββατο 19 Μαΐου, συμ
μετείε η χορωδία ΛΙΓΕΙΑ Γρεβενών μαα με τη Μικτή Χορωδία
Λιβαδειάς Έρκυνα, τη χορωδία ΑΕακης φιλόμουσων Λάρι
σας, τη χορωδία «Ολυμηία Ωδrb Κατερίνης και τη Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Φίον Μουσικής Καβάλας. Την
ΕΚΟϊλωση στήρ ν το ΤΕΙ της πόλης, ο Δήμος και η ΠεριφεΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
ρειακή Ενότητα Καβάλας. Εεηδα 3.
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας.
Κάθε εβδαάδα εκατοντάδες pdf τοΕδεύουν
τον έντυπο noooo novo στο email αναγνωστων μος.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΣΥΤΧΡΟΝΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ANTIE TAIENI
09.00-14,00 και 17.30-21.00
Μακεδονομάχων 14
282028964-28
20 23214
Thi. 2462080550
o: 6977 019452-6932 235231
trh.0τρείου: 2462 100504 fax: 2462 100505