Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

29
ΜΑ ΟΥ

2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ: 46ος ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 2439 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1€

ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΣΤΟ ΓΝΠ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

Συγκίνηση
για τον Ηλία
Τοξαβίδη

Αποχαιρέτησαν
µε θλίψη
τον Ανδρέα
Σπηλιόπουλο

Μονόδροµος
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

Πώς θα αντιµετωπιστεί η διαρκής υποβάθµιση και το... µεταναστευτικό

η «αναγέννηση» της νότιας Πάτρας

Από τις φωτεινές
µορφές της
Ορθοδοξίας
ΣΕΛ. 7
ΑΥΡΙΟ Η ΑΠΕΡΓΙΑ

Ενάντια στην
ανεργία και στην
υπερφορολόγηση

ΣΕΛ. 6

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συµβουλές προς υποψηφίους
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ «ΣΤΟΧΟΥ», ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΕΛ. 9

Σπορ

ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΣΕΦ

Προµηθέας:
Να είναι πάλι
ανταγωνιστικός
ΣΗΜΕΡΑ (20.30)
ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Τι θα γίνει µε τα Παλαιά Σφαγεία
και τις αποθήκες του ΑΣΟ
ΣΕΛ. 4

Αριστερός αέρας
κοπανιστός...
ΣΕΛ. 5

Εκτέλεση
εν ψυχρώ!

ΣΕΛ. 10

Πειραϊκή-Πατραϊκή
και «Λαδόπουλος»,
οι δύο εµβληµατικές µονάδες
της «βιοµηχανικής εποχής»
που µπορούν να αποκτήσουν
νέα ζωή

ΓΡΑΦΕΙ Ο ∆ΙΟΝΥΣΗΣ
Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΘΥΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Παναχαϊκή:

Απόλλωνας:

Ιδανική αυλαία
και προσµονή

Το 8ο «θαύµα»
δεν έγινε

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Στις «φλόγες» ο Ριόλος!

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

H τέχνη «γέννησε» τις δικές της δηµιουργίες

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 17-26