Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε!
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2018 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1305
ΕΤΟΣ 25ον ΤΗΛ.: 26510 22044
e.mail: [email protected]
FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ
Το μεγάλο κόλπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που δρομολογεί οριζόντιες (!!) περικοπές για το 2019
Πάνω από 18%
vees μειωσε!
OTIS συντάξεις
ΚΡΑΥΓΑ ΑΕΕΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ
ΚΑΙ,ΠΑΛΙ!
Σκόπιμα καθυστερούν τον επανυπολογισμό των ποσών επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Παρακάμπτουν την προσωπική διαφορά και αγνοούν τιs εισφορέs 1 3ου και 14ου μισθού
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΙΙιεζουν οι ανειστες για
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ πλειστηριασμους σε onmvEaa
Σελίδα 20
Μετά το
ημόσιο μπανουν στον χορό και οι δήμοι
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
πλει.
στηριασμούς σε όλη την Ελλάδα και
αΤρέξεε τους
Η δημοχρατία στην Ελλάδα είναι μια προφαση. Το πολίτευμα έχει χαταστρατηγηθεί
από τις χομματικές ολιγαρχίες με στόχο τη
διακόνιση της 4αυλης εξουσίας, την υποθήχευση του παρόντος και του μέλλοντος της
putfc στις τοϊτεζες". Το μήνυμα αυτό
στέλνουν τώρα στην κυβέρνηση οι δυνειοπές, οποίοι διοπιστούνουν ότι οι
Στην Περιοχή
του Δήμου Ζίτσας
ηπιχε ντου μονο πλειστηριασμοί είναι!
Παρέμβαση
χώρας και τη διάλυση του εονους.
Φάμελλου υπέρ
Ρουβά για
την επένδυση
στο βιοαέριο
Ποοέμβαση υπέρ του
Λαϊκή xigurtexit δεν υπάοχει. Η γνομη Μαι
οι αποφάσεις των εκλογέων μνημονεύονται
μόνο όταν συμαυνούν με τους σχεδιασμούς
της ανθελληνιχής ελίτ. Οταν δεν είναι σύμ
ΜΠορούν να αΠοκτησουν Πάλι ενημερότητα
εφόσον έως τις 31 Μαΐου καταβάλουν
την πρώτη δόση από τις εισφορές του 2017
τολος χαροο με τονται εονυ ιστές φαου
Ανασφαλιστο!295.000(!)
πολλοί χαράχτηρίζονται εθνικιστές, φασί
στες, σχοταδιστές, ανόητοι, cxeobesto, αναΦώτης
Z. 11ανταζής
Διχηγ00oc |
τραγουδιστή
Οι νόμοι είναι έτσι σχεδιασμένοι χαι ε qcee.
μόζονται τόσο επιλεχτιχά, ώστε το καθεστώς
εδώ να διολιοθαίνει ταχέως ποος την κατεύ.
θυνση μιας απάνθ υστης χου ανελεύθερης αβύσσον. Η επιλεκτιχή
Τη δυνατότητα να αποχτήσουν
troi ασιρολιστική ενημερότητα
Εχουν περάτου, 295.000 ελεύθε e01
επαγγελματίες και αγρότες, ε40.
επενδύσεις στο [hoof
eio, έχανε ο αναπληεφαρμογή των νόμων, στ' αλήθεια, nviguramariba 23