Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρώτο στην κυκλοφρια, πρώτο στι
ςΕ10ησεις
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές-Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής-Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Γ. Κυριαζής
Προς Υπουργό Ναυτιλίας:
Δημοτικό Μέγαρο Πυθαγορείου
Ένα μοναδικό κτήριο!
Για ακό η μια φορά βιώ
ακτοπλοϊκό αποκλεισμό
Επιστολη στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολτικής, κ. Παναγιώτη Κουμου, απέστειλε ο Πρόεδρος
Πένη Πετράκου: «Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου μνημείου Που είναι μια ακόμα απόδειξη της ιστορικότητας του τόπου ήταν για εμάς μια πρόκληση
ρουμπλή, σχετικά με την ακτοπλοϊκή συνδεση τ
Επιμελητηρίου Σάμου, κ. Γιώργος Κυριαζής
ακτοπλοϊκό an°κλεισμό των νησιών τέλεσμα μην μπορούν να φορτωθο
α φορτηγά οχήματα
Ελητηρίου μας, σχετικά με του Νομού μας, παραμένοντας
την ακτοηλοικη σύνδεση τ
κών εταιρειών με προορισμό την Σάμο,
καθώς θα δοθεί Προτεραιότητα
Φωτογραφίες από το εξωτερικό και εσωτερικό του κτηρίου, Νίκος Τσούλος
Προγραμματίστηκαν
την εβδομάδα κάθε Δευτέρα Τρίτη και
τάρτη 23/5 έως Τρίτη 29/5), ευπαθή
προϊόντα και εμπορεύματα καθώς τ
ε αφορμή τα εγκαίνια nou Πραγματ°noμαρχείο Πυθαγορείου, όταν ακόμη υφίστα.
αθημερινότητα τόσο των Πολιτών, όσο και
Πραγματικά μοναδικού
δημιουργούν nonn
Προβλήματα
καλούμε λοιπόν για τις άμεσες ενέργεικατάλληλο. Δώστε μας μερικά στορειου, η αρχτεκτων
Πετράκου μιλά
Η σκέψη για την ανέγερση νέου Δημαρχείου
επιπλέον ενδιάμεσων δρομολογίων
καταλήγει η επιστ
βαρύνουν Περισσότερο την κατάσταση,
τις δυσκολίες.
an°τέλεσμα
Σχεδίου καηοδίστρια. Το nanalo κτηριο στην
Πηατεία Ειρήνης, ηαρόλη την ανακαίνιση κ
την προσθήκη ενός ορόφου, άρχισε να μην
φάσεις και Προσπάθειες
ΕΛ. ΑΣΑ Τεχνολογικός εξοπλισμός
και στη Σάμο με την έναρξη
της τουριστικής περιοοου
ιδαν κό και noyo tnc eEonc του, nou vervid.
εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
χώρο στάθμευσης.
άστρο Λυκούργου Λογοθέτη, τ
που δικαιώνει όσους μόχθησαν για την
unou περιελάμβανε αλλά και
Επιτρέψτε μου να ξεκνήσουμε για την
δέκα χωριά. Οι Υπηρεσίες του
Δήμου ήταν
Η συνέχεια στη σελ.6
κατασκευή
του ως ΔΜτερης Περιοκής, γεγονός nou δυσκόλευε την
ων νησιωτικών δήμων
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
και τις κινητές Αστυνομικές Μονάδες, με σκοπό να αναβαθμιστεί η Ποιότητα των
υπηρεσιών Που Παρέχουν στους Πολίτες και γενικότερα ο ρόλος και n an°στολή
του Αιγαίου για το νησιώτικο ΦΠΑ
ιομαστε
Σε συνέντευξη τυπου nou Παραχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην ΚΕΔΕ δημαρχοι από το Βόρειο
ιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τα μεγάλα ΠροΒΑήματα
που δημιουργεί στην ανάπτυξη των ελληνικών νησιών η υιοθέτηση μέτρων όπως αυτό της αύξησης του
ΖακύνΒου,
Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας,
επαναβεβαίωση των κυβερνητικών δεσμεύσε
υλοποίηση των Περικοπών στις ήδη καταβα ηόμενες
ΕΚΑΣ. Περιλαμβάνει το κείμενο του επικαιροηοιημένου
η εφαρμογή του νόμου Κατρούγ
μνου, Λασιθίου και Κυκλάδων (Μύκονο.
Παρο, Ν Εο, Trivo, Σύρο, Σαντορίνη.
δυνατότητες διαμόρφωσης ενός Προτύπου νησιω
τικής ανάπτυξης, ώστε στη συνέχε
Εθνική Νησιωτική Στρατηγικ
ατηρηση
υ στον τομέα του
καθίσταται εφικτή η σύνδεση του των υφιστάμενων μειωμένων συντελεστών
επικουρικού ταμείου των δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ)
μηχανογραφικού τους εξοπλισμού, με
δίκτυο Police on Line (POL) στις Krvnκάλεσαν την κυβέρνηση να διαπραγματευθεί άμεσα Επικαλούμενος τ
την εξαίρεση της χώρας μας από την un°χρέωση
λέτη του Ινστιτούτου Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με τίτλο:«Νησιωτι
ιωτικότητα" τα συμπεράσματα
της οποίας Παρουσιάστηκαν στο θεματικό συνέδριο
της ΚΕΔΕ στα Κύθηρα, τόνισε Πως η Αυτοδιοίκηση Α
βαθμού έχει διατυηώσει συγκεκριμένες Προτάσεις
ε όλη
ε τον εξοπλισμό αυτό nonnanhaaaζονται οι δυνατότητες των υπηρεσιών
αυτών στον τομέα
ηως οι συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ στο άμε
εισφορά 2%, nou Kanou
μπορούν να χρηματοδοτούν μόνο τις υπηρεσίες υγειο
λάδα μπορεί να υποβάλει στοιχειοθετημένο αίτημα
διατήρησης και υιοθέτησης μειωμένων συντελεστών
Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρ
χηγείου και ηεριλαμβάνει τη διάθεση
Πρωτοβουλιών nou ανέλαβε η ΚΕΔΕ μαζί με τους Δηαυτό. Αξίζει
'ωθεί ότι σύμφωνα με τη μελέτη
ticks. Πιο αναλυτικά Περαίωση των αιτημάτων τους, ενώ μ ρχους των νησιών
(30) φορητοί τερματικοί Παράλληλα αναβαθμίζεται το επιχει.
nepira1ιβάνει τ
α εφαρμογή των συμφωνηθέντων ως npoc τις
ι τους υψηλότερους
σης στο δίκτυο Police on Line (POL) και
δεσης με υπηρεσιακές εφαρ
Παλαιά, όηως n ανακατα
ν συνταξιοδοτικών Παροχών με βάση τις νέες η
noc n αύξηση του ΦΠΑ θα μετακυληθεί στ0uc καταΧρυσή Βιτσιλάκη
Πο Πρώτη φορά γοναικα στο τιμονι
τού Πανεπιστημίου Αιγαίου
νησιώτες. Παρ λληηα
εξαίρεσης της χώρας μας ano την εφαρμογή του μέ
νησιά που διαχειρίζονται το Προσφυγικό ζήτημα είναι
ρολογικών συντελεστών, ενώ έβαλε και μία ακόμη
μάνει καθυστερήσεις στα εργα
ε την έκδοση νέων συντάξεων, η υΠορέ
κδοση όλων των αιτήσεων κύριας σύνταξης
nou unonnen
των μειωμένων
800 αιτήσεων για επικουρικ
Την Πρωτη γυναίκα Πρύτανη στην ιστορία του ανέδειξε το ΠανεΠιστήμιο Αιγαίου
στην σχετική εκλογική διαδικασία της Προηγούμενης εβδομ δας.
nou υποβλήθηκαν από 1/1/2015 έωc
Ιουνίου.
Παρ μετρο του προβλήματος επισημαίνοντας ότι
υλοποιηθεί έως το Eurogroup
Η Χρυσή Βιτσιλάκ
γής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
στη Ρόδο αναλαμβάνει το τιμόνι του
ΕΚΠαιδευτικού ιδρύματος αφου συγκεη Συνέντευξη Tunou συμμετείχαν ο Πρόεδρος της
Δήμαρχος Σάμου Μ. Αγγε.
οουν τις σχετικές μελέτ
Ο Δήμαρχος Λέρου M. Koniac εησήμανε ηως η δια.
nonounoc, ο Δήμαρχος Λέσβου και Πρόεδρος της τηρηση των μειωμένων συντελεστών επιβ λλεται
Γαληνός, ο Δήμαρχος Λέρου Μ. και για εθνικούς novouc, ενώ ο Δήμαρχος Μήλου
Konac, ο Δήμαρχος Mnaou Γ. Ααμουηάκης ο Ανυ- Γ. Ααμουλάκης τόνισε to tepdoro anivua Rouea
των συνταξιούχων, κηρύσσοντας αντισυνταγματικ
νόμο Κατρούγκαηου, στη συνέχε
φάση. Που εκδόθηκε στις
συνυποψηφιάς της Ελένης θαν°nouσυνταγματικότητας των
τουρισμός από την
τοποθέτηση Αντιδήμαρχος Ρόδου Σ Διακοσταματίου επισήμανε
ς εξέφρασε την Πεποίθηση Πως η την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στα νησιά» ηροκει
μένου να κρατήσουν τον κόσμο τους, και ο εκηρό.
τους, δικαι
εμαφανίζονται ως .unaroo
Που δεν τους αναηογεί. Ona a
υ Θεού αυτούς που
ήδη εξελέγησαν οι καθηγητές θεοδωponounou Ελένη, Παηαγεωργ
τρης, Σκιάνης Χαραλαμπος και Μαύρη
νησιωτικότητα μπορεί να an°τελέσει έναν από τους
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας και ν
τραπεί από πρόβημα Που είναι σήμερα, σε ευκαιρ
ΔημήΠΕΔ B. Αιγαίου. Σ. Καμπούρης εστίασε
α των νησιών με α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα