Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
24!..
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ | :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1260 Σάββατο 26 Κυριακή 27 Μαϊου 2018
EEKIVOUV TOV louvio
οι εργασιες
επέκτασης
του οικτυου υσικου
αερίου
στη Χαλάστρα
Φιλοζωική
αση στην
παραλία της
Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκ.
η ανέγερση
του Κέντρου
Αιμοδοσίας
Βόρειας Ελλάδος
ΑλέξηΤΟΙΤράστ Γιάννη Μπουτάρη.
Συνελήφθησαν 15 άτομα για κατοχή ναρκωτικών
>>>> ΤΕΛ.
Ψυχιατρικό Τμήμα θα αρχίσει να λειτουργεί στο Ιπποκράτειο
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
μικότητα του Τμήματος ανέρχεται σε
Ο Ελευθέριος
Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης απέκ- Σύμφωνα με σχετική ανακονωση του δώδεκα κλίνες και ο χώρος στον
τησε Ψυχιατρικό Τμήμα 12 κλινών το νοσοκομείο, το νεοσυσταθέν Ψυχια- οποίο αυτές αναπτύσσονται πληροί
οποίο οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί τρικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας το σύνολο των απαιτήσεων και προστις στις 29 Μαΐου, προσβλέποντας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυνα- διαγραφών λειτουργίας μιας Ψυχιαστην παροχή υπηρεσιών υγείας σε μικό το οποίο διαθέτει γνωστική τρικής κλινικής, αξιοποιώντας και
ασθενείς χρήζοντες Ψυχιατρικής επάρκεια, ώστε να προβεί στον αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη κτιρνοσηλείας και επιδιώκοντας την κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό, ακή υποδομή και τις επί συνόλου
άρτια λειτουργία ενός δημόσιου κλινι- στην παρακολούθηση και εκτίμηση! παροχές υπηρεσιών υγείας του
κού περιβάλλοντος Ψυχιατρικής των ψυχολογικών και σωματικών Νοσοκομείου μας», καταλήγει η αναφροντίδας
για ΤΟ
«Μακεδονικό»
αναγκών των ασθενών. «Η δυνα- κοίνωση
>>>>14η