Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Οι Αποφάσεις
του Διοικητικού
Συμβουλίου
ΔΕΗ Α.Ε. για
την απόσχιση
των λιγνιτικών
μονάδων

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενθουσιώδες κλίμα στην
Ορκωμοσία 37 αποφοίτων της Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ

σελ ~ 13

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ποια σχολεία προάγονται,
υποβιβάζονται, συγχωνεύονται και
καταργούνται στο Νομό Κοζάνης
σελ ~ 24

σελ ~ 7

Ο Μπιτζινίσιος
με τις
κατακρημνίσεις
του καθιστά
έωλη την ύδρευση
του Βελβεντού

Ο Δήμαρχος
Κοζάνης απαντάει
στους πολίτες που
διαμαρτύρονται για
την κατάργηση
θέσεων στάθμευσης

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

24ωρη

σελ ~ 3

6757

6

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Η ΤΟΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΛΑΣΣΑΝΗ - Ο ΛΑΖΟΣ
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ
ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ

Πανελλαδική
Απεργία

Τετάρτη,

30 Μάη 2018

σελ ~ 8

Σε κλίμα
συγκίνησης
και μεγάλης
χαράς έγινε
η ορκωμοσία
ΑΣΠΑΙΤΕ
Κοζάνης

σελ ~ 13

Τα μισκιάθκα, η
παλιά καθημερινή
λαϊκή αγορά της
Κοζάνης

σελ ~ 12

Ενδιαφέρουσα
η ενημέρωση
προς τον
εμπορικό
κόσμο της
Κοζάνης

σελ ~ 24