Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Αριθ. Φύλλου 5539
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Υπογράφτηκε η ΚΥΑ
που ορίζει τις λεπτομέρειες
του ειδικού τιμολογίου
Σελίδα 17
EBAK: Ένα σχέδιο
για να γίνει η Κοζάνη,
σύγχρονη, βιώσιμη και
ελκυστική πόλη
| «Ψαλίδι
Σελίδα 11
έως και 438 ευρώ στις νέες συντάξεις
Σε Προνοιακή Παροχή
μετατρεπει τ1s vées συντάξει$ ο
νόμ0s Kapouy καλου, onws κα
αγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο
Πρώην KA, Kaa0s βάσει napa.
δειγμάτων nou
προκύπτουν ano τιs οριστικέ s
αποφάσε s συνταξιοδότηση$ atoατημωμετακα13M0u 2016
ainon μετά us 13 Μαίου 2016.
TEN.O
Συλλογική σύμβαση εργασίας
nou κατέθεσαν την
στη ΔΕΗ
-Παραμένει το επίδομα σίτισης των 6 ευρώ
τη μέρα για τους εργαζόμενους
Σελίδα 16
Παιδικό πρωτάθλημα ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα ζευγάρια
των ημιτελικών
στα Τζούνιορ
Σελίδα στο Face
Σελίδα 12
book απέκτησε
η Γενική Περιφερει
ακή Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής
AL Loup ΕΙΣ
Μακεδονίας
τη σελίδα διαχειρίζεται
τοΓροοείο Δημοσίων Σχέσεων
και Ενημέρωσης
Δημοσιογρόφων, σύμφωνα με
την Πολιτική της Ελληνικής
Αστυνομίας στα social media
Σελίδα 24
( θράσος χωρίς όρια )
Πόσο πιο προβλέψιμος μπορεί να γίνει ο πρωθυπουργός: Με την τοποθέτησή του στο υπουρ.
γικό συμβούλιο σχετικά με τη φασιστική επίθεση
εναντίον του κ. Γιάννη Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη δικαίωσε όλους εκείνους που φοβούντα
ότι η όξυνση του πολιτικού κλίματος θα είναι η
μόνη σανίδα σωτηρίας του απέναντι στην εκλογική συντριβή
Σελίδα στο Facebook andκτησε η ΓενικήΠερ φερει
Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής Μακε.
δονίας εγκαινιάζοντας μια
εναλλακτική μορφή εακο.
νωνίας, χρηστικής ενημέρωσης
Ετσι, δεν σεβάστηκε τη δικαιολογημένη Φρίκη
των πολιτών για τοσυμβάν. Προσπαθησε να βγά.
λει από την arεχθή μύγα πολιτικό ξίγκι
αλληλεπδρασης με τις το.
-κές κοινωνίες και τους
Πολίτες, με τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτυο
συνέχεια στη σελίδα 4
σης ( social media ).
Σελίδα 7