Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 25/05/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Με τη συμβουλή της Παγκόσμιας Τράπεζας
Ερχεται νέα αξιολόγηση για τα επιδόματα αναπηρίας
Βορείου Ελλάδο
>>( 3η
Νόμο 4469/2O17 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Εξώδικαστικός και GDPR
Πού «επενδύει»
TO upp τικό
στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΣΕΕ
Πλάνο για
Συνεδρίασε,το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ με τα τρέχοντα
θέματα που απασχολούν την αγορά και συγκεκριμένα, η εφαρμο
γή από την 25η Μαΐου του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPREE. 2016/679), οι
βελτιώσεις στον Νόμο 4469/ 2017 Εξωδικαστικού
τον τουρισμο
Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
επιχει η ων και ελευ ο ων
νοικοκυριά (Νόστο ΚατσέληΣΤάθ
ΑΑΔΕ: Ως 31/5 η απόδοση Του Τέλους
Πλαστικής σακουλας
γελματιών και στον Νόμο
38692010 για τα υπερχρευομένα
άκη) Που Προστατεύει την 1η
κατοικια και το εισοδημα καλυψης
Τον εύλογων δαπανών διαβίωσης
το νομικό πλαίσιο των Προσφορών
και εκπτώσεων, η μεσολάβηση, η
διαιτησία και μηχανισμός αντιπροουπευτικοτητος
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ενημερώνει ΟΤΙ είναι διαθέσιμη η εφαρμογή
για Την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων
απόδοσης Του περιβαλλοντικού Τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα προς όσα προβ
λέπονται με την Απόφαση του Διοικητή
ΑΑ.Δ.Ε, ΠΟΛ 1091/2018 (OEKB, 1846), για
τον καθορισμό Του Τύπου και του περιεχομένου της σχετικής δήλωσης.
Πωλησεων
αλλά και κέρδη 0,9
εκατ' ευρώ
Εκπαιδευτικό
Προγραμμα
ασφαλιστικων αΠΟ ΤΟ
χρηματοοικονο- t i v e - τους.
Executive μικών, Τεχνολο- programs.econ.uoa
Programs του Εθνικού και Καποδιστριακου
στημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ), διαπιστώνοντας την
ανάγκη για διαρκή
κπαίδευση στελεχών που έχουν
προκύψει λόγω
νομοθετικών,
γικών και αλλων
εξελίξεων, ανέπτυξε
Πρόγραμμα στελεχών «Insurance
M a n a g e m e n t
Program»
gr/insurance-management-program/),
ασφαλιστικές εταιρείες Που επιθυμούν
να προσφέρουν
υψηλού επιπέδου κλάδων Της Ελληνι- υς όΠως ο ασφαλιεκπαίδευση στα κής οικονομίας και στικός με περα
στελέχη τους με επεκτενεης δρα- τέρω ανάπτυξη εξεand0τερο σκοπό Την στηριότητές του δικευμένων εκπαι
αύξηση της anOTE" στην
λεσματικότητάς γνώσεων και μεθο. μάτων
Το Εθνικό και Kanoδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), συμμετέχει
ενεργά στην ανα
πτυξη σημαντικών
Πανεπι.
εκπαιδευτικό
αφορά
Σε εξελιξη νέ0c
διαγωνισμός για
την Banca Romaneasca
δολογίας σε κλάδοΠΟΙΟΤΙΚη
Το «Insurance
M a n a g e m e n t
P r o g r a m »
(http://www.execu.
Παροχή δευτικών Προγραμ-