Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ @p
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ο αστάθμητος
ih 41068 Er
Απαγωγή των οκτώ Τονοκων
φοβάται το Μαξίμου
μου ν
Συναγερμός από
ποπτες κινήσεις τής ΜΙΤ στην Αθήνα
σ2ov.ioor
«I1.Ελας izm
mmrr'yoo.dmopriv ever en,
enntahta Mrv ivvLTty Nio
Ο άμετανόητος
δολοφόνος Κυπρίον
Oi (υποχαλύψεις ίνος έγκληματία πολέμου το 1974
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26.05 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
11 αρά θϊν' άλός
Ο σκληρός κόσμος τής έλληνική5 άκτοπλοΐας
Bard PLKO.1
ΠΕ Era.