Πρωτοσέλιδο Θράκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5699 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

Ο πρώτος σε σειρά εκλεγμένος αντιπρύτανης μιλά αποκλειστικά στην «Θ»

Φ. Μάρης: «Ανάγκη επαναπροσδιορισμού
για το πανεπιστήμιο και για όλους…»
✓«Ιδιαίτερες» οι πρυτανικές εκλογές
με…μονοσταυρία για όλους τους υποψηφίους

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ

Νέος Πρύτανης
του Δ.Π.Θ. ο Καθηγητής
Ιατρικής Αλέξανδρος
Πολυχρονίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Σελ.: 10

Επανεκλογή Μίλκογλου
-Αναλυτικά αποτελέσματα
και δηλώσεις στη “Θ”
-Κλειστή η αγορά
του “Αγίου Πνεύματος”

Σελ.: 7

σελ.: 5

Τα όσα «ανακάλυψε» και αποκαλύπτει η «Θ»…

«Πανηγυρικά» άκυρη...

η απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής στο θέµα
που εισηγήθηκε
ο ∆ήµαρχος Ξάνθης
✓Στ. Γιαλάογλου: «Κάποιοι πυροβολισμοί
και παντελώς αβάσιμη νομικά η εισήγηση…»