Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 24/05/2018
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.:0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου: 6861
26 χρόνια
ΕΕΔΕ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΟδυσσέας Αθανασίου Manager of the Year 2017
Βορείου Ελλάδος
ΕΝΦΙΑ
Ποια εργαλεία επικαλείται Το αναπτυξιακό σχέδιο
Πού στοχεύει η κυβέρνηση
BAerE,για Την
Υια Τη μειωση Των φορων
Ποια εργαλεία επικαλείται το αναπτυξιακό σχέδιο για τον περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης. Η λειτουργία του περιουσ ολογίου, η χρήση πλαστικού χρήματος και οι διασταυρώσεις
στοιχείων. Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ
Credit Susse
Η μείωση της φορολογικής επιβάρυ.
00001
011001
1000001
En|στρέφει στην τακτική δικαιοσύνη
η δικογραφια για τη Novartis
νση, Χωρις να νθετο σενν vor
βιωσιμότητα των δημοσων
οικονομικών, απαιτει μεταρρ.
υθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότ
ητας της
φορολογικής διοίκησης, προκειμέ
νου να αυξηθεί η φορολογική βάση
και να καταπολεμηθεί η φορ0onoφυγη
Επισήμως επιστρέφει στην τακτική δικαι- Σταύρος Κοντονής «διαβίβασε στην Εισαγοσύνη η δικογραφία για την Novartis μετά γελία του Αρείου Πάγου τη δικογραφία για
Την απόφαση της πλειοΨηφίας της Βουλής. Την υπόθεση Novartis, Που παρέλαβε σήμερα
από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο
Βούτση»
:εκινα ΤΟ Πρωτο
διεθνές θερινο
οχλειομεθέμα. Τεχνητή
'Οπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Στα 343,7 δισ'
14,93 δισ. ευρώ
Κατά 15 δισ. ευρώ κεντρικής διοίκησης
περίπου αυξήθηκε αυξήθηκε
Το χρέος Των 343,7
το δημόσιο χρέος 343,74 δισ. ευρώ, υς οφείλεται κυρίως Τα συνολικά δάνεια δισ. ευρώ αναλύεται
κεντρικής κυβέρν- από 328,7 δισ. ευρώ στην εκταμίευση ανέρχονται στα σε βραχυπρόθεσμο
δισ. ευρώ (με λήξη ως 1 έτυοΤρίμηνο του έτους, Σημειώνεται ΟΤΙδια- Ελλάδα, καθώς τα (από 263,3 δισ. To uc) u μους 41,43
σύμφωνα με τα φέρει ano το χρέος δάνεια του μηχαν- Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο δισ. ευρώ, μεσοηρστοιχεία στο σχε- Γενικής Κυβέρνησης σμού στήριξης Τρίμηνο) ενώ τον όθεσμο (με λήξη
τικό δελΤΙΟ Που κατά ΤΟΠΟσότου αυξήθηκαν στα κρατικό κορβανά εντός της Πεντα
δημοσιεύει το Υπο- ενδοκυβερνητικού 238,1 δισ. ευρώ, "βαραίνουν" και εΤίας)ύψους 38,5
υργείο Οικονο- χρέους και λοιπών αλλά καιστις Πρά- εκδόσεις ομολόγων δισ. ευρώ, ενώ το
στοιχείων που ξεις repos, nou -βραχυπρόθεσμων 76,7% (263,8 δισ.
προβλέπονται από αυξήθηκαν στα 22,5 Τίτλων ύψους 67,78 ευρώ) έχει ωρίμανση άνω των 5 ετών.
Η αύξηση του χρεοΤΟ Πρώτο στα Τέλη Του
της δόσης
ΟΔΔΗΧ:
12μηνου εντόκου και το
γεμάτο μαξιλάρι
>>( 2η
χρεος
στο τριμηνο
μικων
Το δημόσιο χρέος τον ESA.
δισ. ευρώ από δισ. ευ