Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

23oC, 12.00

24oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

22oC - Υγρασία 70%-90% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:07 - Δύση ηλίου: 20:36

¢ëëï åßíáé ôï ðñüâëçìá êáé ü÷é ôá óêïõðßäéá

Συνωθούμενοι στις αίθουσες των Δικαστηρίων δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Η υπόθεση της διαχείρισης των σκουπιδιών είναι απόδειξη πολιτικού πολιτισμού και σ’ αυτήν έχουμε αποτύχει. Αν υπάρχει ένα σημείο, από
το οποίο πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα, αυτό είναι και όχι το ΣΔΙΤ. Δεν βοηθάνε όσοι ωραιοποιούν τα πράγματα είτε διότι δεν τα ξέρουν είτε διότι τους βολεύει έτσι. Στερούμενη πολιτικής για τη γη, η Κέρκυρα και η χώρα ολόκληρη, δεν μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα. Δεν μπορούν, όπου τα πράγματα είναι σφιχτά και πυκνά, να χωροθετήσουν καμια οχλούσα χρήση. 3 >>

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4652

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ (;) ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ

ÐÝöôïõí óêïõðßäéá óôï Ôåìðëüíé


ÅðáíåéëçììÝíåò ¹ëèå êáé êÜíåé ôÝ÷íç ìå ôá ðëáóôéêÜ êáðÜêéá!
Ï Ben Von Wong ìéëÜåé óôçí ×ñéóôßíá ÃêåñÝêïõ
ìçíýóåéò
êáôáèÝôåé
ï óýëëïãïò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέα αναβολή πρόκειται να ζητήσει η πλευρά του Δήμου
από το Δικαστήριο, την Πέμπτη.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από
την ενημέρωση που έκανε ο δικηγόρος των εναγομένων, δημοτικός
σύμβουλος της πλειοψηφίας, Μάνος Ράπτης στους συναδέλφους
του της άλλης πλευράς. Μάλιστα
σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτή
τη φορά και με τεκμήριο τις ανειλημμένες άλλες υποχρεώσεις της
συνηγόρου του ΣΥΔΙΣΑ, και προκειμένου να ενημερωθεί αυτή, η αίτηση αναβολής θα είναι για 15νθήμερο.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Benjamin Von Wong είναι ένας διάσημος εικαστικός και φωτογράφος, ο οποίος ειδικεύεται σε υπερρεαλιστικές φωτογραφίες που εστιάζουν στην προβολή κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, δημιουργώντας εικόνες που στοχεύουν να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον θεατή. Χρησιμοποιεί τη δύναμη
των εικόνων του και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως έναυσμα για διάλογο και προβληματισμό. 8&9>>

Σελίδα 5>>

Aegean Odyssey:
¢öéîç: 08:00 - Áíá÷þñçóç: 13:00
- ÅðéâÜôåò: 380

Ôï «¢ãñéï Ñüäï»
êáé ïé Éóñáçëßôåò
ôçò ÊÝñêõñáò 3 >>

Åêäçëþóåéò
óôç Æõñß÷ç óôç ìíÞìç
ôïõ Êåñêõñáßïõ ðïéçôÞ,
ÉÜóïíá Äåðïýíôç 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα