Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27050
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
είτε τις annaVES
που προωθούνται
αμεσα στη Bounn
ΑΠΟΔυτα Προστατευμένη η
Πρώτη κατοικια
Ποιές αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση στο νόμο Κατσέλη
Μηχανισμο
Ε τασσονται επιχειρησεις
στε να μπορέσουν να α
ντατ Ε θουν των υπ
χρεώσεων τους και να
μην χάσουν τη μοναδική
και εΔευ εροι ειιαΥΥεηματίες
κληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για
τη Qu0μιση των οφειλών, π0u άφησε πί
σω της η διεθνής οιχονομιχή κρίση καί
το οποιο αποτελει κρίσιμο πα!αγοντα α
στόχο την αυστηροποίηση
για οσους ενω μπορουν
Κάποιες από τις σημα
ΑΠΟ μηνα σε μηνα
μεταφέρεται η
συζητηση yia το
σω διενέργειας των σχε
τικων απαιτουμένων οια
δικασιών απευθείας από
Αξιωματούχος της ΕΕ: Τον
Ιούνιο οι τελικές αποφάσεις
σε περιπτωσεις που ο οφειλετης αγνο
ι τη δικαιούται. Μάλιστα, για την δαπά
νη αυτή για την τQ€χον έτος εχει εγγρά
φεί στον προϋπολογισμό κονδύλι 50 εκατ
ρόβλεψη Χαι για τους εγγυητές, έκπτωση του οφειλέτη σε περίπτωση χαθυστέρη
ην ικανοποίηση του για την επιτευ
σης της χαταβολης των δόσεων που οριζονται με τη δικαστικη απόφαση και άραη του
τραπεζικού απο00ήτου, είναι με!ικές από τις αλλαγές που προωθεί η κυβέονηση στο
Νόμο 3869/2O10 για τα υπερχρεωμένα ν
η τεχνικης συμφωνιας το πεQασμένο
ηνιχων αρχων, στο πλαισιο της τετα
της αξιολόγησης, εξέφQασε ανώτερος
Ευρωπαίος αξιωματούχος που ενημέ!ω
σε τον Τύπο στις BQυξελλες ενόψει της
συνεδρίασης του Eurogroup της Πέ
Επιπλέον, μειώνεται η υποχρέωση πα
ροχής εγγράφων από τους
οφειλέτες, με παρά ληλη υ
χο την προστασία της πQώτη κατοικίας
Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, μετά από συμφωνία με τους Θεσμούς, κινούνται σε δυο αξονες με τον πρωτο να δινει εμφαση στους αδύναμους οικονομικα πολιτες ω
Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε βέβαιος
ότι όλες οι αποφάσεις για την έξοδο της
Ελλάδας από το μνημόνιο
συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΝΑ
Scope Ratings: Αναβάθμισε την
Ελλάδα σε Β+ από Β
Παραμένει εύθραυστη η Βιωσιμότητα του χρέους ισχυρίζεται ο οίκος αξιολόγησης
Μόνο το 0,01%
οίκος πιστοληπτικής α ιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε το αξιοχρεο της Ελλάδας σε B+ από Β-, μεταβάλλοντας παράλληλα τις προοπτικές σε
χρέους και τον συνεχιζόμενο σχηματισμό
και τη δημόσια διοίκηση, 2) στη διαρθοτική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδό
σεων, με δημοσιονομ κά αποτελέσματα
που υπερβαίνουν τους στόχους, υποστηριζόμενα από ένα ισχυρό προφίλ δημόσιου
νός μεγάλου ταμειακού αποθέματος, που
αναμένεται να στηρίξει τη βιώσιμη επιστροφή της Ελλάδας στη
χρηματοδότηση από τις αγο
Γης είναι οι
άνθρωποι
αναβάθμιση
λόγου.σε έκθεση τη συμμ
οίκος
υ δημ
Ευρωπη και ανορες ανησυχουν
νια την Ιταλία
συμμόρφω
Το 80% της βιομάζας της Γης αποτ
λούν τα φυτά, το 15% τα βακτήρια και το
υπόλοιπο 5% περιλαμβάνει άλλους μιχ0000γανισμούς και τα ζώα. Οι άνθ!ωποι
δεν ξεπερνούν το 0,01%, δηλαδή μόλις το
α δεκάκις χιλιοστό της πλανητικής
βιομάζας, σύμφωνα με την πιο ολοκληουμένη έως τώρ. «απογ!αφη» της γηινης βιόσφαιρας που έκαναν οι επιστήμοτης χωρας με το προγραμμα προσαρμογής
τη βελτωμένη δημοσιονομική επίδοση
την οικονομική σταθεροποίηση και το πιο
ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον
νε βαίνει η ανησυχία στην Ευ!ώπη χαι στις αγορές απέναντι στις πολιτικές εξε
λίξεις στην Ιταλία ιδοντϊκό μελος της ΕυΟωπαϊκης Ενωσης χαι του ένο, που αναμ
υμφωνα με τον οικο, η αναβάθμιση
βασίζεται σε τρεις παράγοντες: 1) στην ε
κτίμηση της Scope ότι η Ελλάδα θα ολο
κληρωσει με επιτυχια το τουτο προγραμμα
ν σχηματισμό μίας κυβέρνησης αχροδεξιών/λαϊκιστών
Τις τελευταίες ημέρες πολλαπλασιάστηκαν οι προειδοποιήσεις των ευρωπαίων αξιω
ματούχων προς τον αντιευρωπαϊκό κυβερνητικό συνασπισμό που ετοιμάζεται να αναλά
προσαρμογής, χάρη στη σταθεροποίηση
ει την διακυβέρνηση στην Ρώμη
Ακόμη περισσότερο που Λέγκα και Κίνημα 5 Αστέρων δεν κρύβουν την πρόθεσή τους
Η μάζα των 7,6 δισεκατομμυρίων ανδας παράλληλα με την ισχυρή μεταρρυθ
να εφαρμόσο
ομική πολιτική ανάκαμψης που θα αυξήσει τις δαπάνες, δη
ιουργώντας τις προϋποθέσεις για τον εκτροχιασμό του δη
ς και του χρέους και νέα κρίση της ενοωζώνης
μετωπίζει τις αδυναμίες στη φορολογική

Τελευταία νέα από την εφημερίδα