Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 23.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6040
εγάλα περιθώρια βελτιώσεων στα παλαιά Qατικά τίουα
Από την Ηπειρο ξεκινούν τα ΣΔΙΤ εξοι ονόμησης ενέργειας σε κτίαα
Οι επτά προτάσεις του προέδρου της Eurobank για τόνωση της οικονομίας
Σ αύτή τη δεκαετία, έστω και υπό την πίεση των
οανειστων και παQα την πο ιτική και κοινωνική
αντισταση, εγιναν και πο υ σημαντικες μεταρρυθμίσεις και διορθώθηκαν οι ανισορροπίες που μας
οδήγησαν στην κρίση», δήλωσε ο Νίκος Καραμούζης
σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου |
Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος
Παράχωρηθη ε
η XQήση της
Στέγης Κοόσφ
Κερατσινίουστον Δήμο
Δραπετσώνας
Η ΑναπληΟ)TQ1α Υπουργός
11ροσέθεσε ωστόσο ότι «είναι φανερό ότι βαδίζουμε προς τη
σα)στή κατεύθυνση, αλλά δεν τρέχουμε, δεν υπάρχει δυναμι
κή ανάκαμψη της οικονομίας όπως οι συνθήκες απαιτούν»
σης και Κοιν(ονικής Αλληλεγ
Με 82 ευρώ το μήνα
η εξαγορά πλασματιχών
ετων απο αγρότες
Ο πρόεδρος της Eurobank απαρίθμησε τις θετικές εξελίξει
στην οικονομία και έκανε λόγο για πέντε σημαντικές θετιχές
δομικές αλλαγές που λειτοογούν ως αναπτυξιαχοί
Χαταλύτες:
κοινώνει ότι η «Παιδική Στέγη
Κοώσφηλδ» ξανανοίγει και
πάλι τις ποτες της, προκειμένου να λειτουογήσει ως φιλοξεπαιδιά του δήμου Κερατσινίου
Λουπετσωνας, οπως αναφε!eται σε σχετικη αναχοινο)ση
Μετά από πολύμηνες π0σπάθ
ειες, παQαχοοήθηκε τελικά η
Στις 25 Μαΐου η νέα
πληρώμη του Κοινωνικού
Εισ00 ματος Αλληλεγγύης
ηλί» στον Δήμο ΚερατσινίουΝαπετσωνας και τις επομενες
μέρες το κινούν ναι πάρεασίες
| | ήτανηςσυμημαντική δημοαυτό
Κλείδωσε, η εξαγορά των φθηνότερον πλασματικών
ετών ασφαλιστης για περίπου 190.000 αγρότες, η οποία
ς για κάθε
θα μπορεί να γίνει με δύο τοόπους. Το αοπο
αλλά χαι η συνε?γασία
Από την Αναπληροτρια Υπο612.000 άτομα.
ν στα 82,05
ασίας, Κοινωνικής
με το δήμο Αθηναίων.
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγΑναλυτικά, σύμφονα με την απόφαση που υπέγραψε ο
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπου(qa0τίου) αναχονώνεται ότι την
Παρασκευή 25 Μαίου 2018, θα
πραγματοποιηθεί η πληρωμή των
δικαιοίχων του πανελλαδικού
προγράμματος ΚΕΑ (Κοιν(ονικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης), τον
οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
έως τις 30 Απριλίου 2018.
Το ποσό τον 63.077.250,94 ευρώ
θα χαταβληθεί σε 287.021 δΧαισείας στο λογαριασμό και στην
πe°πληρωμένη κάρτα αγοοών,
στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι
ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ
ανά μήνα. Η προπληρωμένη τρα
πεζική κάρτα του δικαιούχου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
κανένα περιορισμό για οποιαδή
ποτε αγορά, συμπεριλαμβανομέ
«Η επαναλειτ0UQγία ήταν
στοίχημα για το Υπου07είο. Με
την παQέμβασή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του υούματος
χαι τη σχετική νομοθετική ρώθ
μιση, με την οποία τοποθετή
σαμε μέλος του ΥπουQγείου στο
AZ, επιλύθηκαν μια σε101 χρόνυον προβλημάτων, όπως η
πληρομή των ε07αζομένουν.
-με εφάπαξ καταβολή των εισφορών, εντός 3μήνου από
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Η
εφάπαξ πληρωμή παρέχει έκπτωση 2% για κάθε έτος
αναγνωρισης
συνολικ