Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EITIA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑπαγοΟευμένες
σχεψεις
-Η ΑΚΡΟΔΕΙΑ στην Eigum toedoen κρα
μα κα oro ummen.
ΛΙΧνο του άλντοωτισμού
'O N. Μέρτζος άποκαλύπτει τήν άπάτη Ζάεφ με την Δημοκρατία τον Κρούσοβο
ες tooc δ0 ounom.nv στον δημοοο δ0Aoyo.
Αύξησις χρέους
15 δισ. το ποώτο 3μηνο
raide anonna com an e onomno |
merera
nomadea doow thangolt ouden
Μέ repos στεγνανουν
ν' την Οενοτοτητα άπό την άγορά
ρευστότη
trkerviov.YnoompiQu nic ό tivwoues; ansK
ΔΕΧη@pin 2"17.
Aeiu; Άωμόλις y34 laat.tiewb
anno 41mrrifirmo, inoXPoomum
Τής ημέρας
Άντε, και στους δολοφόνους της «Μαοφν»
Σήμερα