Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

23

ΜΑΪΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4844/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΝ∆ΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΙΤΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΕΛ. 8

Κανένας
εφησυχασµός...

Σκουριάζει
ο γραµµικός
επιταχυντής

ΣΕΛ. 4

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΧΩΡΑ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Έρµαια του
Ρουβίκωνα
ΣΕΛ. 2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΠΩΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΕΙΧΕ

Πατρινός ένστολος
σε κύκλωµα δουλεµπόρων;
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ
ΟΙ «ΚΑΥΤΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ»
ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
Η ΕΛ.ΑΣ.

Παράρτηµα... στην
Αθήνα µε δίδακτρα!
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ
ΕΧΕΤΕ ΑΓΝΟΙΑ

ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 500 ΚΑΙ 1.000 ΕΥΡΩ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ «ΕΦΥΓΕ»
Ο ΚΩΣΤΑΣ ∆ΑΒΟΥΡΛΗΣ

ΣΕΛ. 10

Το «µαύρο
διαµάντι» ΣΕΛ. 27

ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΣ
ΣΤΟ ΖΑΒΛΑΝΙ

Τον «βάραινε»
ένταλµα
για ληστείες
ΣΕΛ. 3

O Μαργαρίτης
άναψε... φωτιές!
ΣΕΛ. 7

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

Ένας στους δύο, οφείλουν στον ∆ήµο
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΕΛ. 7