Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικάάλλαξε θέση το αμετακίνητο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΤΟΥ 2018 . αρ. φύλλου 1839 ( 19) ' έτος 38ο . ΤΙΜΗ: 0,50
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
2 αστρονομίας και 4 olomoo equa to 13 δασης σον 15 26KM io το 17: poune ματος 23 Μαλίατικά
αστήματος
26 Μαϊου η
ηνακήρυξεως Ελληνα ΥΡαμμα «Ενας περίπατος Πόντο yptoEnamon a 9η ανδοκομυκή έκθεση Terdpmc στα ΥΡαφεί ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.
Ερασιτέχνη Αστρονόμο στο NupeaiotrK Miedac», Παπαδοποαου στη στήλη tou, δήμου μας στοκλα. το. Φ.ΑΣ. Naoooo, η
2017», τον δρ αστροφυση. στο πολιτιστικό κέντρο της«Καμίανκι ανασπάλο- κόστρυτο τον δημοτικού κλήρωση της λαχειοφόρου
κόκ.Xap. Topinoukibr σχολής Αριστοτέλουκ μεν».
μαθήματ
ανάπτυξη με κάνναβη
& αναπλάσεις eru & HOepria sarda.
«μαυροθάλασσα
την πατρίδαμ, έχασα
roo rowoo αλλά και στη
Mey4λο ήταν to°διαφέρον
.Χρήστος [email protected]
Η Ελλάδα 4xu avayκη
Ημνήμη μένη (νντανή,
απόδοση της ο.ελό.
κολούθησε μ* Ενδιαφέρον μ
to τέλος την
Το άδικο
ακολουθεί roux; 0ertc, στοιχει ntincev.
αλλά και στην κιβ1pv7ση για
αό χρήση
της 9αρμακυτυής κάνναβης
αναλύθηκαν την Παρασκευ,
11 Μίου στην Εκδηλωση μι
μικρόχρονη ιστορία μο,
οτέ δεν διαπράεαμε τέτοιο
Η poolmtK Φρόσω Kar
tx5Νωσης rivtu
e paore
rqv mlesyd ryc Kofipmayc
8pdonc. 9portitov.co
στην Επισκοπή
οι κεντρικές εκδηλώσεις
για τη γενοκτονία
των Ποντίων
δωΤμένο κλινικό όφελος oe we smi trre avavte0η στον
Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο
Στην 1
BeooalovicK Δημήτρης
vooooopriov Ημαβίας Τάκης
οδιΥήσε.εδώκαε χρόνο, σε
yeire στη χώρα μας, δίνοντας
10 π.μ. TC λεση μνημοσύνου χαι ομιλία εντός ros
έπεσε σε αρδευτικό κανάλι | | KorvetnivochasuratouloeMO
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ . ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
npoxoic τα ξημερ.asatur C2.30 π4.), όταν Το αντοκίνητό IOU
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
uk ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
THA 23320-20330 &6939-794630
000-100,Tn00-1,
00-1300